Skip to main content

Guldborgsund udvider driftsbudgettet med 90 mio. kr.

Budgetforliget sikrer en historisk stor investering i velfærden, som skal være med til at styrke det gode hverdagsliv i Guldborgsund både for unge og ældre.

11. okt 2018

Indhold

  Et bredt budgetforlig mellem Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er netop endeligt godkendt. Budskabet i aftalen er at kommunens kerneopgaver prioriteres samtidig med, at der er fokus på kommunens udvikling.

  ”Budgetforliget er denne gang udarbejdet på en ny måde. Det er baseret på udvalgsprioriteringer og ikke partipolitiske valg, hvilket er med til at gøre det til et bredt og solidt forlig. Jeg er virkelig tilfreds med denne måde at arbejde på, hvor vi i langt højere grad arbejder, som et samlet byråd og med udgangspunkt i udviklingen af vores kommune. Jeg glæder mig meget til at sætte handling bag den strategi vi formulerede i foråret” siger borgmester John Brædder.

  Budgetforliget sikrer en historisk stor investering i velfærden, som skal være med til at styrke det gode hverdagsliv i Guldborgsund både for unge og ældre.

  ”Vi foretager denne investering fordi vi vil skabe de bedste rammer for vores borgere og for dem, der flytter hertil. Vi skal passe på vores børn for de er vores absolut vigtigste ressource, og de skal have en god start på livet. Derfor prioriterer vi børne- og ungeområdet ved bl.a. at afsætte 11 mio. kr. til ansættelse af flere lærere og pædagoger, udvikle udendørs læringsmiljøer ved skoler og dagtilbud for 12 mio. kr. for blot at nævne nogle af indsatserne” siger borgmester John Brædder og fortsætter ”Vi skal hjælpe de svageste borgere i kommunen og styrke livskvaliteten hos vores ældre borgere. Det gør vi ved eksempelvis at styrke indsatsen omkring genoptræning, så vores ældre selv kan klare mange af hverdagens opgaver. Det er med til at øge livskvaliteten” siger Borgmesteren. Beskæftigelsesområdet er også et af de områder, der får tilført midler.

  ”Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været økonomiske udfordringer på arbejdsmarkedsområdet. Derfor tilfører vi hele 46 mio. kr. alene i 2019. Heraf er de 16 mio. kr. ren investering i området, som naturligvis skal bære frugt i form af at flere kommer i beskæftigelse

  Med forliget prioriterer forligsparterne i første omgang tre af de 12 strategiske målsætninger fra kommunens planstrategi. Målsætningerne som igangsættes i 2019 er; at alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse, at alle kommer godt fra start i livet, og at talent og potentialer udvikles.

  ”Vi har været igennem en god proces både i forhold til at udarbejde byrådets strategi for de kommende år og nu denne proces, hvor vi har placeret kommunens budget, så det understøtter vores strategi. Jeg oplever helt klart et byråd, som i den grad er optaget af at skabe en solid kernevelfærd og samtidig have øje for hvordan vi skal udvikle os. Det nye byråd viser stor ansvarlighed overfor, at de ting vi har sat i søen skal lykkes og, at det skal foregå i tæt samspil med vores borgere” afslutter borgmester John Brædder.

  For yderligere information kontakt:

  Borgmester John Brædder på tlf.: 2518 0390