Skip to main content

Guldborgsunds ældre kan og vil selv

De ældre både kan og vil selv, det er konklusionen på et netop gennemført rehabiliteringsforløb i Sygeplejen i Guldborgsund Kommune. En borger har selv lært at dosere sin medicin, en anden står nu selv for at tage støttestrømperne på. Begge har de fået mere frihed, fordi de ikke længere behøver vente på sygeplejen.

18. mar 2019

Indhold

  Rehabiliteringens formål

  Rehabiliteringsvejleder Annette Jensen har ansvar for rehabiliteringsforløbet. Hun har talt med mange af de 130 borgere, som har været igennem et individuelt tilrettelagt forløb, og det overordnede billede er positivt. Af de 130 borgere, som har gennemført et rehabiliteringsforløb i Sygeplejen kan 63 selv klare den opgave, som forløbet drejede sig om og fem kan delvist klare sig selv, og 18 er fortsat i et oplæringsforløb. 10 forløb er blevet afbrudt af forskellige årsager. De sidste 34 får fortsat hjælp.

  ”De ældre i Guldborgsund kan, lige som alle andre mennesker, mere end de selv tror og med forløbet her, forsøger vi at give dem muligheden for, at bruge de ressourcer, de har,” siger Annette Jensen.

  Social, Sundhed og Omsorgsudvalget valgte i 2018 at bruge Guldborgsunds andel i værdighedspuljen til at sætte fokus på netop rehabilitering. Derfor er udvalgsformand Bo Abildgaard særligt glad for de gode resultater.

  ”Det er efter min mening vores fornemste opgave at sørge for, at borgeren kan mestre sin egen hverdag. Det betyder meget for os mennesker, at vi kan klare os selv i videst muligt omfang. Det er der værdighed i. Derfor glæder jeg mig over, at vi her har så mange borgere, der har fået så meget ud af forløbet,” siger Bo Abildgaard.

  Formålet med at rehabilitere er, at borgeren får et selvstændigt og meningsfuldt liv. Indsatsen er målrettet ældre, som kan være i risikogruppen for at udvikle begrænsninger i deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne. Et rehabiliteringsforløb kan bestå af oplæring i teknikker, procedurer og hjælpemidler alt efter hvilke behov den enkelte borger har. Det kan eksempelvis være oplæring i selv at tage støttestrømper på, at dosere egen medicin eller, at man får daglig vejledning via en skærm til at gennemføre opgaven.

  Med borgeren i fokus

  Når Rehabiliteringsvejleder Annette Jensen og medarbejderne skal udarbejde et rehabiliteringsforløb, tror de ikke på, at der er én løsning, som passer alle borgere.

  ”I Rehabiliteringsarbejdet tror vi ikke på standardløsninger. Når vi udvikler rehabiliteringsforløb, så gør vi det med udgangspunkt i borgerens livssituation og i tæt samarbejde med borgeren,” forklarer Annette Jensen.

  For nogle borgere og deres pårørende kan det være svært at kende til og forstå mulighederne for rehabilitering. Derfor handler projektet også om at synliggøre og forklare mulighederne.

  ”Selvfølgelig skal de borgere, som har brug for hjælp have hjælp. Forløbet handler ikke om, at begrænse mulighederne for at få hjælp. Forløbet handler om at give den enkelte borger mere selvstændighed og livskvalitet,” siger Annette Jensen afslutningsvis.