Skip to main content

Historisk lav arbejdsløshed blandt 18-24-årige

Arbejdsløsheden blandt 18-24 årige i Guldborgsund kommune er på et historisk lavt niveau. Således var der i august 2019 kun 78 arbejdsløse i aldersgruppen, mens der seks år tidligere var 181 arbejdsløse. Arbejdsløsheden blandt de unge er dermed mere end halveret fra 2013 til 2019.

09. okt 2019

Indhold

  ”Det er altid positivt med en lav arbejdsløshed. Det er dog ekstra positivt, at arbejdsløsheden er lav for de unge, for vi ved, at unge i job har større sandsynlighed for også at være i job om 10, 20 og 30 år, når man sammenligner med arbejdsløse unge. Det er selvfølgelig positivt for samfundet og kommunen, men allervigtigst er det positivt for de enkelte unge og deres fremtidige livsperspektiv,” siger Ole K. Larsen, der er formand for Guldborgsund Kommunes Beskæftigelsesudvalg.

  Inden for det seneste år er arbejdsløsheden blandt unge mellem 18 og 24 år faldet med 30 pct. i Guldborgsund kommune. Som følge heraf er det nu kun 2,4 pct. af de 18-24 årige, der er arbejdsløse.

  ”Den lave arbejdsløshed blandt de 18-24 årige hænger uden tvivl sammen med, at den lokale beskæftigelse er steget inden for det seneste år. Men jeg er også overbevist om, at Guldborgsund Kommunes store fokus på at få flere unge i uddannelse og job har været med til at reducere arbejdsløsheden blandt de unge. I Guldborgsund Kommune har vi bl.a. haft stor fokus på at styrke de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, og fra uddannelse til job, så de unge får en god start på arbejdsmarkedet,” forklarer Ole K. Larsen.

  Blandt de tiltag, som har været med til at reducere arbejdsløsheden blandt unge, er 1) uddannelsesforløb målrettet job med etableringen af den nye Storstrømsbro samt 2) aktiveringstilbud i såkaldte nyttejob til personer, der netop er blevet arbejdsløse. Formålet med nyttejob er, at arbejdsløse arbejder for deres ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave, så de ikke havner på passiv offentlig ydelse i Guldborgsund Kommune.

  ”I den nuværende situation, hvor beskæftigelsen forventes at stige yderligere i løbet af de kommende år, er det afgørende, at vi udnytter arbejdskraftreserven fuldt ud og mindsker risikoen for, at de lokale virksomheder ikke kan rekruttere den ønskede arbejdskraft. De unge arbejdsløse skal derfor fortsat opkvalificeres og motiveres til at søge job inden for brancher og fag med gode jobmuligheder,” siger Ole K. Larsen.

  Hos virksomheden Pricerunner har man omkring 13 unge i alderen 18-25 år ansat, og man forventer, at det tal vil stige på sigt. Ved yderligere spørgsmål til virksomheden kan Dennis Kaas-Larsen, der er Operation Coordinator hos Pricerunner, kontaktes.

  ”Da arbejdsløsheden er højere blandt 25-29 årige end blandt 18-24 årige, har vi også stor fokus på at reducere arbejdsløsheden for 25-29 årige. Derfor har Jobcentret inviteret arbejdsløshedskasserne til et samarbejde om denne gruppe af unge, så de 25-29 årige også kan få god gavn af den positive udvikling på arbejdsmarkedet,” siger Ole K. Larsen afslutningsvis.