Skip to main content

Højere karakterer til eleverne i Guldborgsund

Eleverne på Guldborgsund Kommunes folkeskoler bliver dygtigere. Det viser statistikken, efter at skolerne har opgjort karaktererne for sommerens prøver. Det samlede karaktergennemsnit er steget, og desuden får seks skoler del i statens særlige puljemidler fra den såkaldte elevløftspulje.

20. aug 2019

Indhold

  Der er blevet arbejdet hårdt i klasselokalerne rundt om på Guldborgsund Kommunes 14 folkeskoler. Og arbejdet har båret frugt. Årets afgangselever har samlet set fået højere karakterer, end årgangen sidste år. Det viser skolernes foreløbige opgørelse over elevernes karakterer fra sommerens afgangsprøver. Ifølge opgørelsen er det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag steget fra 6,3 sidste år til 6,5 i år. Alene i dansk retskrivning er der sket et stort spring fra 5,62 til 6,21.

  Udviklingen glæder formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Simon Hansen. Selvom det samlede løft af gennemsnittet for udenforstående kan synes som en mindre stigning, kræver det meget at hæve et gennemsnit i en hel kommune, siger han.

  ”Jeg synes, det er rigtig godt gået af eleverne, lærerne, pædagogerne og alle de andre, der er omkring de unge mennesker, at der sker en positiv udvikling. Og jeg ved, at der arbejdes hårdt ude på alle skolerne for at sikre undervisning af høj kvalitet samtidig med, at vi får de fagligt svageste elever med,” siger Simon Hansen.

  De foreløbige opgørelser viser således også, at seks ud af de syv skoler, der er udpeget til at indgå i statens pulje til elevløft, også kaldet elevløftspuljen, har nået ministeriets mål. Det betyder, at der i år bliver uddelt 7,8 millioner kroner fra puljen til deling mellem de syv skoler. For at få andel i puljemidlerne skal de udpegede skoler nedbringe andelen af elever i udskolingen, der får under karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint. Sidste år nåede tre af de syv skoler målet.

  ”Jeg vil gerne anerkende det store arbejde, der ligger bag at kunne leve op til så høje krav, som det rent faktisk er, og jeg er rigtig glad for, at det i år er lykkes for seks skoler. Målet med de fem procentpoint kan lyde lidt teknisk, og det kan være svært at forestille sig, hvad der skal til, og hvad det betyder i praksis. Jeg ved, at det kræver målrettede indsatser, hvor skolerne arbejder på mange forskellige måder med eleverne for at lykkes. Det, som også kaldes læringsstile, hvor både kreativitet, fordybelse og filosofi er blandt værktøjerne,” siger Simon Hansen.

  Skolernes karakteropgørelser er nu sendt ind til ministeriet. Først når ministeriet har gennemgået og godkendt dem, bliver karaktererne bekræftet.

  Fakta om elevløftspuljen:

  For at give skolerne en faglig håndsrækning til at igangsætte indsatser, der løfter elevernes faglighed, har ministeriet etableret et fagligt program for elevløft over tre år frem til og med 2020.

  Puljen, som er på 500 millioner kroner, belønner skoler, som lykkes med at løfte det faglige niveau hos de fagligt svageste elever i udskolingen. Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året. For at få del i puljen skal skolerne i hvert af de tre år, hvor puljen eksisterer, nedbringe andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik med fem procentpoint.

  Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

  For yderligere oplysninger:

  Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, mobil: 25 18 18 16

  Kathrine Ersted Sørensen, Centerchef, Center for Børn & Læring, mobil: 25 18 01 96