Skip to main content

Hurra - Vi har fået odder tilbage til kommunen

Odderen er genindvandret til Lolland-Falster. Efter omkring 60 års uddøen er den nu tilbage.

07. nov 2020

Indhold

  Center for Teknik & Miljø, Guldborgsund Kommune fik sidste vinter viden om, at der var kommet Odder tilbage til kommunen. De har været uddøde på Lolland-Falster i flere årtier. Sidste kendte levested var Maribosøerne. Vi fik kendskab til, at de var tilbage ved, at der var to individer, som blev fotograferet på et vildtkamera på Østlolland.

  ”Vi er meget begejstret over denne naturlige indvandring af en meget sjælden art, som vidner om, at vi stadig har nogle lommer af noget enestående natur på Lolland-Falster”, udtaler formand for Teknik- Miljø og Ejendomsudvalget, Peter Bring-Larsen.

  Stor er derfor sorgen over, at en voksen og en unge er blevet trafikdræbt i den forgangne uge. Vi vurderer, at de er blevet dræbt, fordi de har forsøgt at komme over vejen i stedet for under vejen via åen. De dræbte dyr er nu blevet indleveret til Århus Universitet for at få foretaget en DNA analyse. På den baggrund kan man få viden om, hvor Odderne er indvandret fra – om det er Fyn, Sjælland, Sverige eller Tyskland.

  De største trusler mod Odder er, at de drukner i ruser og bliver trafikdræbte. Stopriste skal derfor anvendes i ruser. Trafikdrab, som vi har set i den forgangne uge, er desværre almindeligt. Guldborgsund Kommune prioriterer nu at gøre en indsats ved at sikre, at der kommer faunapassager på flere relevante steder.

  ”Vi er nu i gang med at få mere viden om, hvor de er set, samt hvor det er nødvendigt med tiltag. Det forholder sig således, at Oddere ikke altid svømmer under vejbroer. Hvis der ikke er brinker eller flydebroer under broer eller overkørsler, går Odderne op over vejen i stedet. Vi er nu ved at lave en prioriteret rækkefølge af tiltagene, for at beskytte bestanden bedst muligt”, udtaler biolog Magnus Engkær.

  Har du kendskab til, hvor der er set Odder, eller kender du nogen i dit netværk, der færdes langs vandløb og kyststrækninger på Lolland-Falster, så spørg dem venligst om de ved noget. Tro endelig ikke, at vi ved alt! Hellere en henvendelse for meget end en for lidt. Vi vil også gerne have indsamlet ekskrementer eller foto af fodspor.

   

  FAKTA:

  Odder er en af Danmarks største rovpattedyr med en længde på 85-130 cm og vægt på 6-12 kg. Odderen var tidligere udbredt i det meste af Danmark. Tilbage i 1950erne fandtes de stort set i hele landet. I dag er deres primære udbredelsesområde Jylland med små bestande på Fyn og Sjælland. Bestanden tæller omkring 200 individer. De er tilpasset et liv i vand- både i stillestående vand, vandløb og brakvand, hvor søer og moser med store rørskovsområder er særligt velegnet. De foretrækker uforstyrrede vandløb, søer og kyststrækninger. Odderen er primært nataktiv. Den lever hovedsagelig af fisk på en størrelse på 10-15 cm. De er først kønsmodne i to års alderen og føder 2-3 unger. En han kan godt have flere hunner, som lever på hvert deres territorium. Odderen er fredet og omfattet af EU's habitatdirektivs bilag IV (krav om beskyttelse af dens levesteder).