Skip to main content

Hvordan var stenalderpigen Lolas hverdag - og hvordan er din?

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget bevilgede på dagens møde tilskud til Museum Lolland-Falster til at udforske netop de spørgsmål.

20. jan 2021

Indhold

  En pop op-udstilling skal afprøve nye formidlingsformer i et forprojekt, som lægger op til ”Menneskets Verden”, et sted med oplevelsesbaserede dannelsesaktiviteter på havnen i Nykøbing. Det er tanken, at aktiviteterne skal medvirke til, at de besøgendes oplevelser omdannes til relevante livserfaringer og derigennem dannelse.

  Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, er glad for, at der bliver eksperimenteret: ”Vi vælger at støtte projektet, fordi det kombinerer museets solide historiske faglighed med en nysgerrig tilgang til emnet og et ønske om at gøre historien så relevant og vedkommende som muligt.”

  I kølvandet på Danmarks største stenalderudgravning, som Museum Lolland-Falster stod for forud for byggeriet af Femerntunnelen bliver de vigtigste fund vist i den sansemættede og oplevelsesbaserede udstilling LOLA på Stiftsmuseet i Maribo, som er et af museets udstillingssteder.

  ”Det vi godt kunne tænke os nu er at gå skridtet videre i formidlingen. Vi vil gerne afprøve et nyt format, hvor vi får sat historien endnu mere i perspektiv - optimalt set ved, at gæsterne først besøger udstillingen LOLA og derefter besøger Menneskets Verden, i første omgang i form af en pop up-udstilling på havnen i Nykøbing,” fortæller museumsdirektør for Museum Lolland-Falster, Ulla Schaltz.

  Michael Højlund Larsen, som er museets samarbejdspartner i projektet, bidrager blandt andet med indspark til, hvordan det kan gøres. ”Vi vil gerne bringe gæsterne til at reflektere over deres eget liv, set i relation til den viden de gennem stenalderpigen Lola får om hverdagslivet i den periode. I forprojektet vil vi afprøve metoder for, hvordan vi bedst kan gøre det.”

  Havnen i Nykøbing er i gang med en storstilet udvikling, og én af de første aktiviteter vil - afhængigt af eventuelle restriktioner - åbne i løbet af foråret 2021. Her kan man ganske gratis opleve den involverende pop op-udstilling.

  Kontakt

  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

  Martin Lohse

  Telefon: 25 18 18 13

  E-mail: marlo@guldborgsund.dk