Skip to main content

Kom med din mening om Byrådets strategi

Kommunens nye byråd har udarbejdet strategien for kommunens udvikling de kommende år, og nu er det borgernes tur til at komme med kommentarer og inputs.

16. mar 2018

Indhold

  Byrådet har valgt at udarbejde en planstrategi, som deres første opgave. En planstrategi lægger de overordnede rammer for kommunens udvikling de kommende år og sætter dermed kursen for hvor kommunen bevæger sig hen.

  Det nye byråd var derfor i starten af februar på et visionsseminar i Rostock, hvor de første drøftelser til den fælles strategi blev taget. Nu ligger strategien klar og borgerne i Guldborgsund har nu mulighed for at læse den og komme med kommentarer.

  ”Den nye planstrategi bygger videre på den retning det tidligere byråd skabte. Det handler om for politikere og borgere at have fokus på, hvor vi vil være i år 2022. Vi justerer kursen lidt og hæver ambitionerne og resultatet ser I nu her. Det har været en virkelig god proces, hvor alle byrådsmedlemmer har bidraget konstruktivt i en god tone” siger borgmester John Brædder.

  Planstrategien indeholder tre strategiske målsætninger:

  • Uddannelse, dannelse og ambitioner
  • Flere arbejdspladser
  • Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

  En planstrategi er den overordnede visionsstrategi og er en forløber for kommuneplanen, der udarbejdes i efteråret og som omsætter målsætningerne til fysisk planlægning. Planstrategien er desuden overligger for udvalgsstrategierne og målaftaler, og i Økonomiudvalget desuden et grundlag for budgetbehandlingen.

  Efter høringsperioden vurderer politikerne de kommentarer, der er kommet og tilretter eventuelt i strategien. Herefter godkendes planstrategien på byrådsmødet den 21. juni.

  Fakta:

  Høringsperioden løber fra den 16. marts til den 16. maj – i alt otte uger.

  Hvis du har bemærkninger til kommuneplanstrategien har du flere muligheder. Du kan sende et høringssvar via et link på vores hjemmeside

  www.guldborgsund.dk/kommuneplanstrategi

  eller et brev til

  Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F, Att.: Planstrategi - høringssvar

  Husk, at vi skal have dine bemærkninger senest den 16. maj 2018

  LÆS MERE OM STRATEGIEN på vores hjemmeside

  www.guldborgsund.dk/kommuneplanstrategi