Skip to main content

Kulturpolitik i høring

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har på deres møde den 21. august 2019 besluttet at sende oplægget til en ny kulturpolitik for Guldborgsund i høring.

26. aug 2019

Indhold

  Kulturpolitikken er udarbejdet i løbet af foråret og forsommeren ud fra input fra og dialog med en lang række borgere og kulturaktører. Resultatet er en kulturpolitik med undertitlen ’Dannelse, frivillighed og fællesskab’, som både refererer til udvalgets politik på området og de input der er modtaget fra borgere og kulturaktører undervejs i processen.

  Illustrationerne i kulturpolitikken er udfærdiget på det åbne dialogmøde den 7. maj af illustrator Frits Ahlefeldt og visualiserer – sammen med en lang række fotos – den dialog der var på mødet om kulturens værdi samt udfordringer, styrker og visioner på kulturområdet i Guldborgsund.

  Kulturpolitikken arbejder i fire spor. Hvert spor beskriver, hvad der kendetegner kulturlivet i Guldborgsund Kommune. Sporene uddybes med indsatsområder og konkrete forslag til initiativer. De fire spor er:

  • Et kulturliv, der favner bredt
  • Børn og unge som medskabere af dannelse
  • Frivillighed og kulturoplevelser, der vokser nedefra
  • Synlighed og samarbejde


  Hvad sker der så nu?

  Kulturpolitik 2019-2022 er nu sendt i høring i fire uger – fra den 26. august til den 23. september. Herefter vil indkomne høringssvar blive gennemgået, hvorefter Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget forventes at godkende en endelig kulturpolitik på deres møde den 23. oktober 2019.

  Hvis du har bemærkninger til Kulturpolitikken, har du flere muligheder. Du kan sende en mail til borgerogbranding@guldborgsund.dk og i emnefeltet skrive ”Kulturpolitik” eller du kan sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for Borger & Branding, Kultur, Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Husk at mærke kuverten ”Kulturpolitik”.