Skip to main content

Læg uddannelsestilbud lokalt – også i landkommuner

For at skabe større lighed på uddannelsesområdet er der brug for flere attraktive uddannelsestilbud lokalt. Det skal sikre den nødvendige arbejdskraft, tiltrække og fastholde flere borgere og skabe vækst, velstand og velfærd på tværs i Danmark og ikke kun omkring landets større byer. Borgmestrene i Lolland og Guldborgsund Kommune giver i et fælles brev en række løsninger på de udfordringer, ministeren nu skal i gang med at løse.

15. feb 2021

Indhold

  Lolland og Guldborgsund Kommuner har i fællesskab taget kontakt til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen med henblik på at få en mere hensigtsmæssig geografisk fordeling af landets uddannelsestilbud. Målet er at sikre, at de lokale virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at flere får en uddannelse. Det kan en styrkelse af de lokale uddannelser være med til.

  Bag de to borgmestre står Uddannelsesalliancen Lolland-Falster, der dækker en bred vifte af uddannelsestilbud og organisationer.

  Borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune fortæller: ”Det har afgørende betydning for vores vækst og udvikling, at vi har gode uddannelsestilbud i vores nærområde. Det gælder både i forhold til det private erhvervsliv og vores offentlige arbejdspladser, der alle har brug for veluddannede hænder. Det handler om at skabe vækst, velstand og velfærd – og her kan uddannelse virke som den primære dynamo”.

  Borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune uddyber: ”Bosætning og uddannelse går hånd i hånd. Vi ved, at mange unge vælger at bosætte sig i det område, hvor de kan tage en uddannelse, og det er derfor vigtigt at styrke de lokale uddannelser. Eksempelvis skal vi væk fra taxameter-modellen, som bidrager til en skævvridning mellem de store og mindre uddannelsesbyer. Den ubalance skal vi til livs, og så skal vi have en langt mere dynamisk tilgang til hele uddannelsesområdet”.   

  De to borgmestre peger blandt andet på, at der er behov for at skabe bedre og mere fleksible rammevilkår. F.eks. bør det økonomiske tilskud ændres, så det også bliver muligt at drive uddannelser med mindre hold. Et andet greb kan være en økonomisk støtte til nye uddannelser, hvor der kan være behov for en ekstra hånd i en periode, indtil uddannelsen bliver selvkørende.

  Herudover kan man arbejde med mere fleksible former for uddannelse. F.eks. i form af fjernundervisning, forlagt undervisning eller pop-up-tilbud, hvor eleverne i en periode kan følge visse kurser og fag lokalt. Det vil samtidig gøre det muligt at tilpasse de enkelte tilbud til den lokale efterspørgsel på arbejdskraft, og i øvrigt åbne for nye muligheder for samarbejde med virksomheder og offentlige arbejdspladser lokalt.


  Nye, attraktive uddannelsesmiljøer

  Det er en landsdækkende problematik, der kalder på løsninger i nationalt regi. Men som eksempel peger de to borgmestre på, at man med fordel kan styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby. Særligt inden for de uddannelser, der peger frem mod områdets kerneerhverv: landbrug og fødevarer, industri og anlæg, handel og oplevelser, turisme, sundhed og velfærd.

  ”Vi skal ikke opfinde noget nyt. Vi skal bygge videre på det, vi har”, fortæller John Brædder og fortsætter: ”I Nykøbing Falster har vi en række korte- og mellemlange uddannelser, der i forvejen fungerer godt, men vi savner bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, så man også kan tage en lang videregående uddannelse lokalt. Her kan man f.eks. tænke i nye uddannelsesmiljøer, hvor flere korte og mellemlange uddannelser samles med et fælles udbud af overbygningstilbud”.

  De seneste års investeringer i et nyt forskningsmiljø på Nykøbing Falster Sygehus åbner desuden nye perspektiver i forhold til de sundhedsfaglige uddannelser. Det gælder ikke blot på SOSU- og sygeplejeområdet, men også i forhold til medicinstudiet, hvor man f.eks. kan gøre det muligt at tage en del af lægeuddannelsen på Falster. En indsats, der på sigt kan være med til at dæmme op for manglen på læger i området.

  FAKTA:
  Uddannelsesalliancen Lolland-Falster (ULF) består af:
  Erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster, Roskilde Universitet, Zealand, Absalon, SOSU Nykøbing Falster, VUC Storstrøm, Nykøbing Katedralskole, Maribo Gymnasium, Nakskov Gymnasium og HF, CELF, FGU Lolland-Falster, Friskolerne, Danmarks Private Skoler samt Lolland og Guldborgsund Kommuner.

  For mere information kontakt:

  Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder på tlf.: 2518 0390

  Borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen på tlf.: 2324 9180

  Chefkonsulent Rikke Betak Lund, Guldborgsund Kommune, på tlf.: 25180248