Skip to main content

Let tilgængelig uddannelse - uanset hvor man bor …

Det er nødvendigt, at vi i fællesskab kigger på, hvordan vi lokalt kan skabe de bedst mulige rammer for, at flest muligt kommer godt i gang med uddannelse, beskæftigelse og opkvalificering. Sådan lyder det i en udtalelse fra Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund, der består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne RUC, Zealand, Absalon, SOSU Nyk. F., VUC Storstrøm, Nykøbing Katedralskole, CELF, FGU Lolland-Falster samt Business Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune.

04. mar 2020

Indhold

  Lolland-Falster står foran massive udfordringer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

  Ungdomsårgangene bliver mindre, og samtidig stiger antallet af ældre på Lolland-Falster markant. Danmarks Statistik forudser i sin befolkningsfremskrivning, at der vil ske et fald på mere end 1.000 unge mellem 15 og 19 år på Lolland-Falster frem mod 2030 (målt i forhold til 2019).

  Det giver store udfordringer for et område som Lolland-Falster, da vi vil komme til at mangle faglært arbejdskraft på en række områder. Derfor mener vi i Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund, at det er nødvendigt, at vi i fællesskab kigger på, hvordan vi lokalt kan skabe de bedst mulige rammer for, at flest muligt kommer godt i gang med uddannelse, beskæftigelse og opkvalificering. Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne RUC, Zealand, Absalon, SOSU Nyk. F., VUC Storstrøm, Nykøbing Katedralskole, CELF, FGU Lolland-Falster samt Business Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune og har således god indsigt i udviklingen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet lokalt.

  Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund opfordrer derfor til, at alle parter på uddannelsesområdet samarbejder om på alle niveauer at sikre stærke faglige uddannelsesmiljøer, så det opleves som let at uddanne sig, hvor man end bor på Lolland-Falster.

  I Guldborgsund Kommune er arbejdsstyrken i perioden 2011-2019 faldet med 4,4 procent, og den forventes at falde yderligere. Halvdelen af den faglærte arbejdsstyrke er over 50 år, og mange af dem vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år, hvilket vil efterlade området med et kæmpe behov for kvalificeret, faglært arbejdskraft. Det er et kendt problem, og læsere af Folketidende har de sidste par måneder også haft mulighed for at følge debatindlæg fra blandt andre DI Lolland-Falster og Dansk Erhverv, der også påpeger problematikken.

  Et let tilgængeligt uddannelsesudbud handler om langt mere end blot antallet af uddannelsesinstitutioner på Lolland-Falster. Det handler også om infrastruktur, om taxameter- og tilskudssystemer og om opbakning fra Christiansborg til sammen at sikre Lolland-Falster og Sydsjælland en velkvalificeret arbejdsstyrke.

  I Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund står vi, kommune, uddannelsesinstitutioner og BLF, klar til sammen at løse opgaven.

  På vegne af Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund

  Søren Bonde,
  kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune