Skip to main content

Lidt bedre mulighed for besøg på plejecentrene

Sundhedsministeriet lempede onsdag på reglerne for besøg på landets plejecentre. Det betyder, at borgere, der hidtil ikke har været i stand til at få udebesøg, nu kan få besøg i egen bolig.

10. jun 2020

Indhold

  Det er en svær tid for beboere på landets plejecentre og deres pårørende, der i mange måneder først har været helt afskåret og siden begrænset i muligheden for at se og besøge hinanden.

  Onsdag kom der nye rammer for besøg på landets plejecentre fra Sundhedsministeriet. De nye rammer for besøg er følgende:

  • Alle besøg skal som udgangspunkt fortsat foregå udenfor og med afstand – helt som vi kender det fra i dag
  • Besøgende må gerne køre en tur i bil eller kørestol med den beboer, de besøger
  • I særlige tilfælde er der mulighed for besøg indendørs i borgerens egen bolig af 1-2 faste besøgspersoner, som borgeren selv udpeger. Det gælder, hvis borgeren:
   • er kronisk sengeliggende, herunder en borger, der helt generelt ikke har mulighed for at komme op og ud
   • ikke kan forstå og samarbejde om et udebesøg (eksempelvis borgere med demens eller andre sygdomme, som påvirker den kognitive tilstand)
   • på grund af den psykosociale trivsel er afhængig af kontakt til kendte pårørende/besøgspersoner

  ”Vi er rigtig glade for, at der nu er lidt bedre mulighed for, at pårørende kan besøge deres nærmeste på vores plejecentre. Alle besøg skal som udgangspunkt stadig foregå ude, men de svageste borgere får nu en mulighed for at få besøg i egen bolig på plejecentret, og det er jeg meget tilfreds med. Det har været svært at håndtere for alle parter, og det giver også unødige konflikter mellem frustrerede pårørende og de ansatte på plejecentrene. Det er ikke rimeligt over for hverken borgerne, de pårørende eller de ansatte,” siger Ida Byrge Sørensen.

  Det forventes, at myndighederne torsdag kommer med nærmere retningslinjer for, hvordan de nye rammer for besøg skal efterleves, og hvad det betyder i praksis for hygiejneforhold, rengøring, afstandskrav mm.