Skip to main content

Lokal entreprenør skal bygge nyt hjerneskadecenter i Nykøbing

Så er der ikke længe til, at borgere, der har fået en hjerneskade, får langt bedre forhold, når de skal til genoptræning eller have anden hjælp og støtte. Entreprenør Troels Jørgensen A/S fra Kettinge har vundet byggeopgaven af det nye hjerneskadecenter, og i begyndelsen af det nye år, kan første spadestik tages.

17. dec 2019

Indhold

  På Fjordvej i Nykøbing vil der snart være gang i materialer, maskiner og håndværkere. For i begyndelsen af det nye år vil den lokale entreprenør Troels Jørgensen A/S fra Kettinge begynde byggeriet af Guldborgsund Kommunes nye hjerneskadecenter i Nykøbing, Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR).

  Beslutningen om at samle al genoptræning og rehabilitering til borgere, der har fået en hjerneskade, blev truffet tilbage i januar af byrådet. Her besluttede man samtidig at placere det nye center i Nykøbing på Fjordvej, tæt ved sygehuset og kommunens øvrige genoptræningstilbud.

  Bo Abildgaard, der er formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, glæder sig til, at visionen snart tager form og bliver til virkelighed.

  ”Målet er at give et bedre tilbud til de borgere, der har fået en hjerneskade, og som kæmper for at komme tilbage til et aktivt hverdagsliv under nye livsbetingelser. Med det nye center kan vi både tilbyde bedre faciliteter, som er bygget til formålet, og samtidig kan vi samle al vores ekspertise ét sted, så det faglige samarbejde styrkes, og så borgeren vil få et mere sammenhængende forløb,” siger Bo Abildgaard.

  I dag er indsatsen spredt på flere matrikler rundt om i kommunen. Det giver både borgerne, de pårørende og medarbejderne nogle transportudfordringer, og det kræver langt mere planlægning og koordinering at sikre det tværfaglige samarbejde.

  ”Vi kan skabe en langt bedre synergi i arbejdet med at hjælpe borgeren videre efter en hjerneskade, og vi får også et bredere tilbud, end vi har i dag,” siger Bo Abildgaard.

  Udover den ambulante genoptræning og undervisning, skal det nye center også rumme syv døgnpladser til borgere, der har brug for en mere intensiv genoptræning i en periode. I dag er de syv døgnpladser midlertidigt placeret på Solgården i Herritslev.

  Herudover tilbyder CHR indsatser til borgere med hørevanskeligheder og stemmevanskeligheder samt indsatser til borgere med behov for afprøvning og introduktion til kommunikationshjælpemidler.

  Syv entreprenører bød på opgaven
  Byggeriet af det nye center har været i udbud hos syv hovedentreprenører, fire lokale og tre virksomheder udefra. Jens Erik Boesen, der er næstformand i Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, sætter pris på, at arbejdspladserne i forbindelse med byggeriet bliver i kommunen.

  ”Vi har nogle meget dygtige virksomheder i Guldborgsund, og vi vægter at bruge lokal arbejdskraft i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Det overrasker mig naturligvis ikke, men jeg er glad for, at vores lokale virksomheder lever fuldt ud op til de krav, der stilles i et udbud, som den slags byggerier kræver,” siger Jens Erik Boesen.

  Inden byggeriet af selve centret går i gang, skal kommunen anlægge en ny, permanent adgangsvej fra Møllebakken og hen til de eksisterende parkeringspladser. Det forventes færdigt i begyndelsen af det nye år, og herefter kan de store maskiner rykke ind.

  Jens Erik Boesen forventer, at det nye center, som har en samlet anlægssum på 22,5 millioner kroner, står færdigt inden udgangen af 2020.