Skip to main content

LOLLAND OG GULDBORGSUND FORTSÆTTER DET GODE SAMARBEJDE OM FUGLSANG KUNSTMUSEUM.

Samdriftsaftale mellem Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune giver Fuglsang Kunstmuseum fire års arbejdsro til drift, aktiviteter og udvikling.

03. feb 2020

Indhold

  Med Guldborgsund Kommunes og Lolland Kommunes fælles vedtagelse af en ny fireårig samdriftsaftale for Fuglsang Kunstmuseum er vejen banet, så museet kan løse sine opgaver og udvikle nye initiativer. Fuglsang Kunstmuseum kan desuden se frem til, at museet fra i år ikke længere rammes af statens tidligere to-procentbesvarelser, da regeringen inden årsskiftet annullerede det såkaldte omprioriteringsbidrag på kulturområdet.

  Direktør for Fuglsang Kunstmuseum Anne Højer er glad for, at aftalerne om driftstilskuddet, der samlet er på omtrent 1,4 millioner årligt, er på plads: ”Det er meget glædeligt, at vores to lokale kommuner igen har fundet sammen om i fællesskab at støtte driften af Fuglsang Kunstmuseum. Aftalen giver ro på museets planlægning, og den gør det muligt for os at få de kommunale kroner til at yngle i forhold til kunstmuseets mange aktiviteter i de kommende år.”

  I Lolland Kommune siger formand for Fritids- og kulturudvalget Tine Vinther Clausen (V) om samdriftsaftalen:

  ”Som formand for Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune er jeg både stolt over og glad for at vi sammen med Guldborgsund Kommune er med til at sikre Fuglsang Kunstmuseum et nyt fireårigt driftstilskud og derved ro til at videreudvikle museets aktiviteter. Fuglsang Kunstmuseum er en vigtig aktør i forhold til at skabe positiv omtale af vores landsdel, tiltrække turister og ikke mindst i relation til Lolland Kommunes fokus på en stærk næste generation, hvor kunst og kultur anses for væsentlige elementer i forhold til borgernes selvforståelse og identitetsdannelse. Med samdriftsaftalens pejlemærke vedrørende samarbejde på tværs af Femern Bælt er Fuglsang Kunstmuseum med til at knytte et historisk og kulturelt perspektiv på den kommende tunnelforbindelse til Tyskland. En forbindelse vi forventer får stor betydning for vores område. Samdriftsaftalen vedrørende Fuglsang Kunstmuseum viser, at forenet vilje og samarbejde på tværs kan flytte noget ude i virkeligheden til gavn for både vores næste generationer af borgere på Lolland og Falster, for besøgende og for mulige tilflyttere, og for alle os andre.”

  Formand for Gulborgsund Kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Martin Lohse (G) supplerer:

  ”Fuglsang Kunstmuseum er et museum med et enestående samspil mellem arkitektur, kunst og natur, og i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget er vi glade for, at vi sammen med Lolland Kommune kan sikre Fuglsang Kunstmuseum et solidt kommunalt driftstilskud som fundament for museets gode og vidtrækkende arbejde. Med samdriftsaftalens pejlemærke vedrørende dannelse er Fuglsang Kunstmuseum en central medspiller i Guldborgsund Kommunes fokus på at danne børn og unge til medborgere med de bedste forudsætninger for drømme store drømme og mod til at forfølge dem. Fuglsang Kunstmuseum skaber berigende møder med kunst på et højt niveau for blandt andet kommunernes 7. klasser i regi af Kulturtjenestens Dannelsesrygsæk – et initiativ, der i øvrigt er et andet forbilledligt samarbejde på tværs af vores to kommuner.”

  Lokalt og nationalt fyrtårn for kunst. Fuglsang Kunstmuseum ser frem til de kommende fire år, hvor museet går i gang med at udfolde samdriftsaftalens fire pejlemærker i praksis: identitet, dannelse, kulturelt fyrtårn og samarbejder. Det er ikke mindst gennem disse, at museet er synligt og relevant, uddyber museumsdirektør Anne Højer: ”Ud over museets lovpligtige arbejde, så arbejder kunstmuseet med sin egen identitet ift. vores lokalområde. Vi så det i sommeren 2019, hvor vi forankrede Edvard Munch på Lolland gennem den første forskningsmæssige belysning af den store billedkunstners betydningsfulde venskab med forfatteren Emanuel Goldstein fra Nakskov. Vi understøtter lokalområdets fokus på dannelse i forhold til børn og unge i f.eks. Kulturtjenesten med Dannelsesrygsækken. Desuden deltager vi i de kommende år i et større udviklingsprojekt for børn i dagtilbud, ligesom vi samarbejder med Ældresagen om billedkunstkurser til ældre medborgere. Vi er et kulturelt fyrtårn i den forstand, at vi tiltrækker gæster til området, er synlige i den nationale presse, ligesom vi samarbejder med kunstmuseer rundt om i landet for at løfte store forskningsbaserede udstillingsprojekter. Endelig skaber vi ekstra interesse for billedkunsten, når den sættes i spil i forhold til andre fagområder såsom natur, litteratur og musik.”

  Fuglsang Kunstmuseum får årligt omtrent 1,9 millioner i samlet kommunalt driftstilskud, idet Guldborgsund Kommune siden 2018 har suppleret samdriftsaftalen med et ekstra driftstilskud på 500.000 kr. årligt. Det øgede tilskud kan bl.a. bidrage til at styrke og videreudvikle f.eks. tværfaglige formidlingstilbud i KUMUS på Fuglsang samt understøtte Guldborgsund Kommunes arbejde med dannelse.

  Fuglsang Kunstmuseum har indleder året med udstillingen ’På sporet af Cobra. Vilde visioner 1930-2000’, der vises frem til 26. april 2020, og som der allerede er stor publikumsinteresse for.