Skip to main content

Medfinansiering til den statslige honorarstøtteordning

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune har den 16. september 2020 truffet beslutning om at yde honorarstøtte for 2021 til en række rytmiske spillesteder og musikforeninger i kommunen.

17. sep 2020

Indhold

    Det drejer sig om paraplyorganisationen Musik Guldborgsund, der omfatter Culthus, Teatret Masken, Jazz på Tværs, Nykøbing F. Teater og Nysted Bio v. Byhusforeningen. Herudover modtager også Riverside Jazz Club og Kulturforeningen Oskar et kommunalt tilskud øremærket til musikerhonorarer, sidstnævnte til en række ’Dagligstuekoncerter i Maglebrænde’.

    Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, siger: ”Vi er glade for, at vi kan være med til at sikre udbredelsen af rytmiske koncerter i vores lokalområde. Det gør vi med beslutningen om kommunal medfinansiering til Statens Kunstfonds honorarstøtteordning. Vores dygtige koncertarrangører sørger for, at borgere i hele kommunen kan opleve rytmisk musik af høj kvalitet og for enhver smag. De viser musikalsk nytænkning og genremæssig mangfoldighed og understøtter udvalgets fokus på et rigt og alsidigt kulturliv i kommunen og en bred adgang til kunstneriske aktiviteter for alle. Musik skaber fællesskaber og glæde og er derved med til at give et rigt hverdagsliv. Jeg ser personligt frem til en række gode musikalske oplevelser i 2021.”

    Musik Guldborgsund modtager 200.000 kr. i tilskud, Riverside Jazz Club 55.000 kr. og Kulturforeningen Oskar 36.000 kr.

    Det kommunale tilskud giver musikstederne mulighed for at søge om statsligt tilskud. Den lokale medfinansiering skal som minimum udgøre 50 % af den samlede støtte.

    Læs mere om honorarstøtteordningen her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder/