Skip to main content

MERE KUNST OG TEATER TIL BØRN OG UNGE

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede på deres møde i går at uddele tilskud fra Kulturpuljen til to projekter, som begge har til formål at inspirere og anspore børn og unge til at indtage kulturlivet.

21. nov 2019

Indhold

    Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, udtaler: Vi glæder os over at kunne støtte de to projekter, så endnu flere børn og unge får anledning til at møde kunsten, hvad enten det er billedkunst eller scenekunst, og til at fordybe sig, reflektere og blive bedre i stand til at forstå sig selv og verden.”

    Røverhistorier til kunst

    Gruppen Kunst ud til Folket vil besøge en række skoler i Guldborgsund med det, de kalder ’Røverhistorier til Kunst’. Det er en musisk og fortællemæssig indgang til kunstens verden, hvor man med en legende og fantasifuld tilgang formidler kunst til skoleklasser. Ud over de værker, som også er med Kunst ud til Folket på andre skoler rundt i landet, vil børnene i Guldborgsund møde to lokale værker fra Fuglsang Kunstmuseum. Målet er at gøre børnene nysgerrige på kunsten som et supplement til den fag-faglige formidling.

    Nattergalen

    Teaterforeningen Guldborgsund har danseforestillingen "Nattergalen" på denne sæsons program. Forestillingen er en kombination af moderne dans og ballet og tager udgangspunkt i temaer og motiver fra både Oscar Wildes novelle ’Nattergalen og Rosen’ om den altopslugende selvopofrelse og H. C. Andersens evigtgyldige ’Nattergalen’ fra 1843. For at inspirere unge, som ellers ikke ville have oplevet denne type forestilling, til gennem et personligt engagement i dansens udtryk at opleve forestillingen med andre øjne, har Teaterforeningen søgt og fået støtte til workshops for unge fra ungdomsskolerne i Guldborgsund samt billetter til selve forestillingen.