Skip to main content

Modtagefunktionen for flygtninge flyttes til Nykøbing

Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune foreslår at flytte den såkaldte modtagefunktion for flygtningebørn fra Stubbekøbing og Sakskøbing til Nykøbing.

18. mar 2019

Indhold

    Hidtil har der været modtagefunktioner på henholdsvis Sakskøbing Skole, Stubbekøbing Skole og Sophieskolen i Nykøbing. Langt de fleste flygtningefamilier bor dog i Nykøbing, så for at imødekomme flygtningefamiliernes boligsituation og den aktuelle ledige boligmasse, som kommunen råder over, foreslår udvalget, at modtagefunktionen fra det kommende skoleår alene skal ligge i Nykøbing.

    Udvalget foreslår desuden, at modtagefunktionen placeres på Sophieskolen og Nordbyskolen, og at funktionen for 0. – 5. klasse placeres på Nordbyskolen, mens de nuværende modtageklasser på Sophieskolen fortsætter uændret.

    ”Der kommer i dag langt færre flygtningefamilier til Guldborgsund, end der gjorde tidligere, og dem, der ikke boligplaceres i Nykøbing fra deres ankomst, ender ret hurtigt med at flytte til Nykøbing. Derfor giver det god mening, at børnenes introduktion til det danske skolesystem og deres skolegang også foregår i Nykøbing,” siger Simon Hansen, formand for Børne, Familie og Uddannelsesudvalget, og fortsætter:

    ”På denne måde styrker vi også samarbejdet mellem skolen og hjemmet, hvilket i sidste ende er med til at sikre en bedre integration,” siger Simon Hansen.

    Forslaget sendes nu i høring hos skolebestyrelserne og i de såkaldte MED-udvalg på de fire skoler: Stubbekøbing Skole, Sakskøbing Skole, Sophieskolen og Nordbyskolen.