Skip to main content

Ny dato for ekstraordinært udvalgsmøde om sammenlægning af skoledistrikter i Nykøbing F

Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune holder ekstraordinært udvalgsmøde onsdag den 12. juni om sammenlægning af skoledistrikterne på Østerbro i Nykøbing.

24. maj 2019

Indhold

  Udvalget havde oprindeligt fastlagt det ekstraordinære møde til onsdag den 29. maj, efter endt høringsperiode. I mange af høringssvarene efterlyses der imidlertid én fælles matrikel allerede fra sammenlægningstidspunktet. Derfor har formandsskabet i udvalget bedt administrationen om et oplæg til, hvad det vil koste, og hvad det praktisk vil kræve, hvis man skal samle to skoler på én matrikel.

  ”Det kræver selvfølgelig lidt mere tid at få et sådant oplæg, og vi ønsker at drøfte sagen på et fuldt oplyst grundlag. Derfor vælger vi at rykke det planlagte møde,” forklarer formand Simon Hansen, der sammen med næstformand Claus Bakke udgør formandsskabet i Børne, Familie og Uddannelsesudvalget.

  Udvalget forventer, at byrådet træffer en endelig beslutning i sagen inden sommerferien.

   

  For yderligere oplysninger kontakt formandskabet i Børne, Familie og Uddannelsesudvalget:

  Simon Hansen, formand, mobil: 25181816, mail: siha@guldborgsund.dk

  Claus Bakke, næstformand, mobil: 25181810, mail: clba@guldborgsund.dk