Skip to main content

Ny klimaplan skal mindske det lokale klimaaftryk

Det lokale klimaaftryk i Guldborgsund Kommune skal ned. Det mål er klart, og nu skal der arbejdes for at blive helt konkrete på hvilke skridt, der skal til for at nå målet. Det sker med udviklingen af en ny klimaplan med støtte fra et nyt stort klimapartnerskab.

19. nov 2020

Indhold

  I september lancerede foreningen Realdania, KL og landets fem regioner et stort projekt, som en del af deres klimapartnerskab "DK2020".

  Et projekt som Guldborgsund Kommune netop er blevet en del af sammen med 45 andre kommuner. Det betyder, at kommunen nu skal udvikle en klimaplan, der konkret beskriver de klimaindsatser, som skal til for at nedbringe det lokale klimaaftryk frem mod år 2050.

  -       Det er en rigtig god nyhed, at vi er blevet en del af projektet. Nu kan vi udvikle den bedst mulige klimaplan, som også er i tråd med arbejdet i landets andre kommuner. Vi står over for den samme udfordring, så det giver god mening, at vi løfter opgaven i et stærkt fællesskab, siger udvalgsformand for kommunens Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Peter Bring-Larsen.

  I partnerskabet kan kommunerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer – en i hver region. Her vil faglige medarbejdere fra KL’s Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring til kommunerne og samtidig facilitere arbejdet med at udvikle klimaplaner.

  -       Vi er rigtigt godt i gang med at tage bevidste klimarigtige skridt i hele kommunen. Blandt andet med byggerierne af både den nye skole i Sundby og den nye skovbørnehave Søruphus. I begge byggerier er der stort fokus på energirigtige løsninger og andre bæredygtige tiltag. Så vi er fuld gang, men det bliver et stort løft til vores indsats, at vi nu får den opbakning, der er i partnerskabet. Samtidig kan vi også få god inspiration fra de andre kommuner, der er en del af projektet, siger næstformand i udvalget Annemette S. Johnsen.

  Klimahandlingsplanerne, som kommunerne udarbejder som en del af projektet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark", skal beskrive hvordan alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme.

  I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.