Skip to main content

Ny kommunal pulje styrker lokal udvikling og bosætning i Guldborgsunds landdistrikter

To politiske udvalg i Guldborgsund Kommune har besluttet at sætte ekstra skub på udviklingen i kommunens landdistrikter ved at oprette en ny pulje til formålet. Der er 4 mio. kr. i puljen i 2020 og 2021, og lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing Falster kan allerede nu søge til mindre ”startskuds-projekter” under 25.000 kr.

19. jun 2020

Indhold

  ”Vores stærke fællesskaber og lokale foreninger i landdistrikterne kan godt tænke stort; vi er nu klar med en helt ny pulje, der både favner mindre initiativer og de mere langsigtede fyrtårnsprojekter i vores lokalområder uden for Nykøbing F.”, fortæller en tilfreds Martin Lohse, udvalgsformand for Kultur, Fritid og Bosætning (KFB).

  Det var hele tre udvalgsformænd, som denne uge kunne give håndslag på udmøntning af de 4 mio. kr., som Guldborgsund Kommunes byråd har afsat til en ny kommunal landdistriktspulje. Puljen er forankret i både KFB og i udvalget for Teknik, Miljø og Ejendomme (TME) – med anbefalinger fra det særlige ”opgaveudvalg” for Landdistrikter og Turisme (LTU). Sidstnævnte får en vigtig rolle i dialogen med de lokalområder, der ønsker at kvalificere projekter og søge midler i puljen.

  ”I vores fælles indsats omkring at styrke landdistrikterne, er en pulje som denne et vigtigt redskab. I TME har vi i forvejen en god og tæt dialog med vores borgere og foreninger i lokalområderne. Det ønsker vi at styrke endnu mere i samarbejde med KFB.”, siger Peter Bring-Larsen, udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

  Hos Jens Erik Boesen, som er udvalgsformand for LTU, er der også stor tilfredshed:

  ”Udvalget for Landdistrikter og Turisme har i 2018 anbefalet at kommunen skaber gode rammer for udviklingen af vores landdistrikter, så vi sammen kan sætte langsigtede mål og sætte fokus på de enkelte lokalsamfunds potentialer og muligheder. Det er politikerne og borgerrepræsentanterne i LTU i den grad klar til at støtte op om på den anden side af sommerferien”, beretter Jens Erik Boesen.  

   

  FAKTA

  Den nye landdistriktspulje er administrativt forankret i Center for Borger & Branding.

  Landdistriktspuljen har tre kategorier af projekter, som lokale foreninger kan søge:

  1. Fyrtårnsprojekter, dvs. projekter, der er højprofilerede og ofte mere langsigtede, og som vil have markant betydning for at fremme fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere landdistrikter i kommunen.
  2. Mellemstore projekter, dvs. projekter, hvor flere foreninger og/eller lokalområder samarbejder om relevante indsatser af betydning for fællesskaber, fastholdelse og bosætning i et eller flere landdistrikter i kommunen.
  3. Små projekter under 25.000 kr. til mindre initiativer i landdistrikterne.

  Derudover er der afsat midler til en ”Startskudspulje”, hvor de 18 lokalområder, der udgør kommunens landdistrikter, kan søge op til 25.000 kr. hver til initiativer til livsglæde og fællesskaber i landdistriktet.

  Startskudspuljen kan søges allerede nu – via mail.

  Ansøgninger til Startskudspuljen skal sendes til: borgerogbranding@guldborgsund.dk

  HUSK: skriv puljens navn i emnefeltet! (Startskudspuljen).

  BEMÆRK: Man kan først søge til fyrtårnsprojekter, mellemstore projekter og små projekter via Tilskuds- og Foreningsportalen efter sommerferien. Læs mere om puljerne under Center for Borger & Branding her:

  www.guldborgsund.dk/puljer