Skip to main content

Ny Sundskole placeres i Sundby

Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune har i dag truffet beslutning om placering af en ny SUNDskolen.

20. jun 2018

Indhold

  Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund Kommune har på sit møde onsdag besluttet at placere den nye SUNDskolen i Sundby som et barmarksprojekt vest for Sundby Allé. Det betyder, at der skal bygges en helt ny SUNDskolen tæt ved den eksisterende.

  Udvalget har truffet beslutningen på baggrund af et grundigt forarbejde i den nedsatte styregruppe for projektet, en høringsproces, et borgermøde samt en række data og statistik for området, herunder en fremskrivning af det forventede børnetal i de kommende år.

  ”Det er et enigt udvalg, der har truffet beslutningen, og det glæder mig. Det er en meget vigtig beslutning, og derfor er det væsentligt, at vi er enige på tværs af udvalget, og at det er en fælles beslutning,” siger formand Simon Hansen.

  Udvalget har i processen kigget på tre forskellige modeller for den nye SUNDskolen: Et nybyggeri i Sundby over for den eksisterende skole på bar mark, som er den model, man har valgt. En ny skole på samme matrikel, som den eksisterende. Eller opførelse af en helt ny skole i Toreby.

  Politikerne har i deres beslutning blandt andet lagt vægt på, at skolen skal ligge dér, hvor de fleste børn bor, og at man gennem et nybyggeri på et større areal kan få den skole, man gerne vil have.

  ”Der er mange fordele ved at bygge på en bar mark i stedet for at bygge nyt på den eksisterende matrikel. Blandt andet kan vi udvikle og skabe en skole med lige præcis det udtryk og de muligheder, som vi og borgerne ønsker. Desuden kan de eksisterende skolebygninger fungere helt uden problemer, mens der bygges nyt. Og så understøtter det bosætningsstrategien i kommunens tredje største byområde,” siger Simon Hansen.

  Lokalsamfundet skal inddrages
  Udvalget har i dag kun taget stilling til selve placeringen af SUNDskolen. Herfra begynder planlægningen af selve byggeriet.

  Det betyder også, at man fra politiske side vil fortsætte dialogen og inddragelsen af lokalsamfundet. Både i forhold til skolens profil og i forhold til den fysiske udformning, trafikplaner mv. Eksempelvis understreger udvalget, at der i forbindelse med projektet også vil blive udarbejdet en ny trafikplan, der skal sørge for sikre skoleveje i hele distriktet, herunder også for børnene i Toreby.

  Allerede i maj måned blev der afholdt et borgermøde, hvor der kom mange gode ideer, som politikerne har taget med sig videre.

  ”Borgerne har i denne proces udvist stor interesse for sagen, og vi håber, at alle vil bringe deres engagement med ind i det nye skoleprojekt,” siger Simon Hansen.