Skip to main content

Ny trivselsmåling for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Den nationale trivselsmåling for 2019 er afsluttet. Undersøgelserne blev gennemført i maj-juni, og resultatet viser, at elevernes trivsel er på samme niveau som i 2018.

18. dec 2019

Indhold

  Folkeskolerne i Guldborgsund Kommune ligger som tidligere tæt på landsgennemsnittet, med enkelte forskelle mellem skolerne rundt om i kommunen.

  Landsgennemsnittet for den generelle trivsel i folkeskolerne er 3,7.

  Undervisningsministeriet beregner nogle specifikke indikatorer på trivslen blandt eleverne i 4.-9. klasse. Indikatorerne er faglig trivsel, ro og orden, social trivsel og støtte og inspiration. Skalaen går fra 0-5, hvor fem er det bedste resultat. I Guldborgsund Kommune er resultaterne for 2019:

  Faglig trivsel: 3,6

  Ro og orden: 3,7

  Social trivsel: 4,0

  Støtte og inspiration: 3,2

  Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget Simon Hansen ser positivt på resultaterne.

  ”Jeg er rigtig glad for, at vi holder det samme stabile niveau for trivsel i vores folkeskoler. Der er selvfølgelig stadig plads til positive udviklinger, og ud over et vedvarende ledelsesfokus er et af vores nye stærke kort til at øge trivslen det nyoprettede fælleselevråd,” siger Simon Hansen.

  Fælleselevrådet i Guldborgsund Kommune blev etableret i efteråret 2019, hvor elevrådsrepræsentanter mødtes for at vælge et formandskab og udpege mærkesager. Fælleselevrådet mødes minimum fire gange om året.

  ”Det er min ambition, at både elevrådene ude på skolerne og det nye fælleselevråd skal spille en central rolle i udviklingen af indsatserne for at skabe endnu større trivsel på vores folkeskoler,” siger Simon Hansen.

  Indsatserne vil variere for de enkelte skoler, men alle skoler kan med fordel inddrage elevrådene i endnu højere grad, så elevernes grad af medbestemmelse bliver endnu større.