Skip to main content

Ny ungdomsuddannelse slår dørene op i Nykøbing F.

På mandag den 12. august er det første skoledag for en ny ungdomsuddannelse i Danmark. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har blandt andet nye skoler i Nykøbing F., Maribo og Nakskov. Og snart træder de første elever ind ad dørene. 189 unge fra Guldborgsund Kommune ved allerede, at de skal have første skoledag på FGU den 12. august.

08. aug 2019

Indhold

  Den Forberedende Grunduddannelse er til unge mellem 15-17 år og unge voksne under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Indsatsen skal sikre en sammenhængende og kompetent uddannelsesmulighed direkte efter folkeskolen. Og ifølge formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Simon Hansen, er det centralt for indsatsen.

  ”Vi har besluttet, at unge direkte fra grundskolen skal være den primære målgruppe, så de får et uafbrudt skoleforløb. Det handler om at skabe gode muligheder for læring og dannelse i overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne,” siger Simon Hansen.

  Formand for Beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen tilføjer:

  ”Det er vores formodning, at FGU’en kan rumme mange forskellige unge, som har brug for et alternativt læringsmiljø. Uddannelsen skal gerne give de unge netværk, sociale relationer og styrke deres muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse,” siger Ole K. Larsen.

  Kommunerne har fra centralt hold fået til opgave at sikre en koordineret indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. I Guldborgsund Kommune har det betydet at den kommunale ungeindsats er organiseret gennem et samarbejde mellem Center for Børn & Læring og Center for Arbejdsmarked. På den måde vælger de to udvalg at gå forrest i det tværfaglige samarbejde, som den nye ungeindsats skal sikre. Det er den kommunale ungeindsats, som beslutter om en ung skal have en plads på skolen. 

  FGU’en består af forskellige uddannelsesspor, som bliver formet efter den unges behov og interesser. Formålet er, at de unge efterfølgende skal fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. Direktør for FGU Lolland-Falster, Kathrine Hejlskov, glæder sig til at tage imod eleverne.

  ”FGU Lolland-Falster arbejder hen i mod at blive en central samarbejdspartner for begge kommuner, de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Vi ønsker at bidrage til lokalsamfundet ved at gøre vores elever klar til at tage en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det kan kun lykkedes ved at samarbejde,” siger Kathrine Hejlskov.

  På uddannelsen kan de unge vælge mellem almen, produktions- eller erhvervsgrunduddannelse. Uddannelsen er fleksibelt opbygget, og det er muligt at skifte spor undervejs. Der vil være et tæt samarbejde mellem uddannelse og kommune med henblik på at få den enkelte unge godt igennem ungdomsuddannelsen.

  For yderligere information:

  Ole K. Larsen, mobil 25180398

  Simon Hansen, mobil 25181816

  Kathrine Hejlskov, mobil 51186651