Skip to main content

Nye anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen i Guldborgsund

Udvalget Partnerskab for Opkvalificering og Uddannelse (POU-udvalget) har på baggrund af sine drøftelser i 2019 netop afleveret sine anbefalinger til Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund Kommune.

18. dec 2019

Indhold

  POU-udvalget er et såkaldt §17. stk. 4 udvalg, og udvalget har en rådgivende funktion i forhold til Beskæftigelsesudvalget. Udvalgets medlemmer er bredt sammensat af byrådsmedlemmer, repræsentanter fra lokale virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, og tilsammen skaber de en bred tilgang til de anbefalinger, som udvalget afleverer til Beskæftigelsesudvalget.

  Et af de emner, som udvalget i 2019 har været meget optaget af, er spørgsmålet om at få flere virksomheder til at oprette lærlinge og praktikpladser. Mange virksomheder anser det som en tung administrativ byrde at have ansat lærlinge i forhold til den umiddelbare gevinst. Udvalget foreslår derfor, at der gennemføres et projekt, der skal kortlægge udfordringer og afprøve tiltag til at lette det administrative arbejde. Projektet skal omfatte 6 små og mellemstore virksomheder inden for Bygge- og anlægsbranchen.

  Et andet gennemgående emne for udvalgets arbejde er uddannelse af unge, og i den sammenhæng, hvorledes de unge kan motiveres til at vælge erhvervsuddannelserne.

  Formand for POU-udvalget Dennis Fridthjof er meget optaget af den unge arbejdsstyrke.

  ”Vi ved, at erhvervslivet vil komme til at mangle faglært arbejdskraft, hvis der ikke er flere, der vælger erhvervsuddannelsesvejen. Mange har desværre en opfattelse af, at en erhvervsuddannelse giver begrænsede uddannelses- og jobmuligheder, hvilket på ingen måde er tilfældet - tværtimod. Med en erhvervsuddannelse er man sikret gode job- og efteruddannelsesmuligheder. Og den historie håber jeg, vi kan nå ud til de unge med i 2020,” siger Dennis Fridthjof.

  Formand for Beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen sætter stor pris på udvalgets arbejde, og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020.

  ”Det er et solidt stykke arbejde som POU-udvalget har lavet i 2019. Udvalget kommer med bud på løsninger til nogle af de allerstørste udfordringer for arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune. Og jeg ser frem til at arbejde videre med udvalgets anbefalinger,” siger Ole K. Larsen.