Skip to main content

Nyt kommuneplantillæg giver nye overnatningsmuligheder i Marielyst

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget har på sit seneste møde gives sin anbefaling til byrådet om, at godkende et nyt kommuneplantillæg, der giver mulighed for at etablere en ny overnatningsmulighed i Marielyst.

23. feb 2021

Indhold

  Marielyst er et meget populært rejsemål. Inden for de seneste år er der sket en stigning i antallet af overnatninger både i og uden for højsæsonen. Destinationen er så populær nu, at efterspørgsel på overnatningsmuligheder er større end udbuddet i dele af året.

  Den balance arbejdes der for at få tippet. En lille del af løsningen kan komme med godkendelsen af et nyt kommuneplantillæg, som Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget på sit seneste møde har nikket til, og nu sendt videre til byrådet for den endelige godkendelse.

  Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre feriehytter i forbindelse med Golf & Fun Park.

  -          Der mangler overnatningsmuligheder i Marielyst, så når en iværksætter gerne vil gøre sit til at være med til at øge udbuddet, så er det rigtigt positivt, siger formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Peter Bring-Larsen.

  Arealet er beliggende i landzone og omfattet af kommuneplanramme R34, som udlægger arealet til rekreativt område med specifik anvendelse til støjende fritidsanlæg, såsom koncertområde, tivoliplads, skydebane, knallertbane, etc.

  Kommuneplantillægget ændrer den nuværende kommuneplanramme R34, således der kan tillades overnatning på den pågældende matrikel. Projektet kan herefter tillades med en landzone- og byggetilladelse.

  -          Vi har sat gang i arbejdet med at udvikle en destinationsplan for hele Sydfalster, så området bliver udviklet som en samlet turistdestination. Formålet er i fællesskab med lokale aktører at skabe turistmæssig udvikling og vækst for at styrke landsdelen som turistdestination. Det arbejde har vi store forventninger til, blandt andet forventer vi, at det vil øge efterspørgslen på overnatninger yderligere. Så det er vigtigt, at vi både som en del af udviklingsarbejdet og sideløbende bevarer fokus på at skabe overnatningsmuligheder i området, siger Peter Bring-Larsen.

  Kommuneplantillægget har været i 4 ugers høring, og der er ikke indkommet nogle bemærkninger.