Skip to main content

Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om sommerhuse i Marielyst Ferieby

Guldborgsund Kommune har modtaget en afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om byggetilladelsen til 10 nye sommerhuse i Marielyst Ferieby.

29. jan 2021

Indhold

  Guldborgsund Kommune har netop modtaget afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om byggeriet af 10 sommerhuse i Marielyst Ferieby.

  Planklagenævnet slår i afgørelsen klart fast, at der er en byggeret på matriklerne, og at der dermed gerne må bygges nye huse i området.

  Planklagenævnet har desuden afgjort, at byggeriet af de pågældende 10 huse er i strid med lokalplanens principper for et feriecenter. Planklagenævnet lægger til grund, at de nye huse ikke svarer til, hvad man må forvente i et feriecenter.

  Nævnet afviser desuden at behandle de øvrige klagepunkter fra klagerne.

  I den eksisterende lokalplan, der er fra 1987 og fra den tidligere Sydfalster Kommune, fremgår det, at området er et feriecenter. Men Marielyst Ferieby har ikke været feriecenter siden 2008, hvor centret blev nedlagt og solgt til private som ejerlejligheder. I dag er det et almindeligt sommerhusområde med private ejerforhold, og meget har ændret sig siden 1987.

  Ifølge Planklagenævnets afgørelse er det generelt forventeligt, at der i et feriecenter ”er fælles bygninger og fælles faciliteter i et omfang, som går ud over det, som er sædvanligt i almindelige sommerhusområder.” Det er der ikke længere i Marielyst Ferieby. Eksempelvis er et af de gamle fælleshuse fra det tidligere feriecenter bygget om til et stort, privatejet sommerhus, ligesom at nogle af de øvrige tidligere fælles faciliteter er nedlagt. Guldborgsund Kommune har således givet byggetilladelsen til de 10 huse ud fra de faktiske forhold i området, som det har udviklet sig siden 1987.

  ”Vi tager selvfølgelig Planklagenævnets afgørelse til efterretning. Afgørelsen er en teknisk afgørelse, da nævnet lægger vægt på, at området i lokalplanen er et feriecenter, hvilket det ikke har været siden 2008. Derfor er det en fejl fra vores side, at vi ikke ændrede lokalplanen allerede dengang, da feriecentret blev nedlagt, og husene blev solgt fra. Lokalplanen skal naturligvis svare til, at området er et sommerhusområde og ikke et feriecenter, og det er den læring, vi tager med os fra denne sag,” siger Christian Refstrup, direktør for Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune.

  Planklagenævnet henstiller i sin afgørelse til, at kommunen beslutter, om der skal ske en retlig lovliggørelse i form af en ny lokalplan for området, eller en fysisk lovliggørelse – dvs. at husene skal rives ned. Planklagenævnet har tidligere afgjort, at klagen over byggeriet ikke har opsættende virkning.

  Sagen skal nu forelægges Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget på førstkommende møde i februar. Herfra er det op til en politisk drøftelse, om man ønsker at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området, så lokalplanen er tidssvarende og dermed også omfatter forholdene for alle husene i området, herunder de over 140 eksisterende huse.

  Der skal nu laves en standsningsmeddelelse på byggeriet af de huse, der ikke er færdigbygget endnu. 


  For yderligere oplysninger af administrativ eller teknisk karakter:

  Christian Refstrup, direktør for Teknik & Miljø, 25180710