Skip to main content

Positiv evaluering af nytteindsatsen Grønnere Guldborgsund

Nytteindsatsen Grønnere Guldborgsund er startet op som et samarbejde mellem Jobcenteret og Center for Teknik og Miljø den 1. april 2019. I denne uge evaluerer politikerne i Beskæftigelsesudvalget og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget indsatsen.

16. jun 2020

Indhold

  Målgruppen for indsatsen er primært nytilmeldte jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der er plads til 50 borgere på indsatsen. Men fremmødet svinger fra dag til dag. Nogle har lovligt fravær som jobsamtaler, lægebesøg eller andet. Andre har ikke en gyldig grund. Og uden gyldig grund fører fraværet til, at borgeren bliver skåret i ydelsen. 179 borgere har været en del af indsatsen siden maj 2019. Ud af de 179 er 68 borgere (38%) ikke længere på offentlig forsørgelse.

  Formand for Beskæftigelsesudvalget Ole K. Larsen har en tydelig konklusion på projektets resultater.

  ”Jeg oplever projektet som en udpræget positiv historie. Resultaterne viser, at det øger graden af selvforsørgelse blandt borgerne. Borgerne bliver motiverede til at søge jobs og forsørge sig selv. Det kan kun være positivt. Både for borgeren og for kommunen. Jeg er meget glad for projektets resultater, og jeg vil gerne udvide kapaciteten,” siger Ole K. Larsen.

  ”Jeg hæfter mig også ved, at antallet af tilflyttere, som søger om kontant- eller uddannelseshjælp er faldet i projektperioden. Jeg tolker det sådan, at det er lykkedes for os at sende et klart budskab om, at her i Guldborgsund Kommune bidrager man til fællesskabet fra dag et,” siger Ole K. Larsen.

  Formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Peter Bring-Larsen fremhæver de meget synlige forskelle som Grønnere Guldborgsund har skabt:

  ”Der er virkelig blevet taget fat, og det er godt at se at nyttejob-indsatsen skaber stor nytte. Ikke bare hos de mennesker, der er en del af indsatsen, men også rundt om i vores kommune. Der er renset op i gadekær, som har bragt meget stor glæde i de landsbyer, hvor de har været forbi, og der er samlet affald langs vores strande og veje, for bare at nævne et lille udpluk af de positive forandringer Grønnere Guldborgsund har skabt,” siger udvalgsformanden.

  Grønnere Guldborgsund løser kun opgaver, som afdeling for Teknik og Miljø ellers ikke ville have mulighed for at løse. På den måde sikrer Grønnere Guldborgsund, at borgerne gør nytte for den ydelse, de modtager fra Jobcentret, og at de løser opgaver, som er til gavn for alle borgere i Guldborgsund Kommune.  

  Projektet arbejdsopgaver er blandt andet:

  • Renoveringsopgaver (fx Horbelev Gl. PLejehjem)
  • Oprydning på entreprenørafdelingens materialepladser (fx Sakskøbing
  • Optagning af fliser med henblik på genbrug (fx Nr. Vedby Skole)
  • Rydning af beplantning (fx Nørre Alslev skoles sportsplads)
  • Diverse maleropgaver (fx Nykøbing Falster Bykontor)
  • Renovering af bord-bænkesæt i børnehaver ( fx Stubbekøbing)
  • Beskæring og oprydning ved gadekær ( fx Virket, Bjørup, Nr. Tåstrup, Skelby, Ore og Tunderup )
  • Opsamling af affald på strande, vejrabatter og shelterpladser i hele kommunen
  • Algebehandling og afvaskning af ”Mindesten” i hele kommunen