Skip to main content

PULJEMIDLER FOR BEVÆG DIG FOR LIVET UDDELT

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede på deres møde i går den 18. december 2019 at uddele tilskud på i alt 56.270 kr. til 2 forskellige projekter fra Bevæg dig for livet-puljen.

19. dec 2019

Indhold

  Foreningsfestival for 6. klasser i Guldborgsund

  Til maj skabes en Foreningsfestival for alle 6. klasse i Guldborgsund. Foreningsfestivallen er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt Storstrømmen, Kultur & Fritid, Børn & Læring samt alle 6. klasser i Guldborgsund Kommune. Foreningsfestival bliver et en-dags-arrangement med fokus på glæde og begejstring ved bevægelse og med fokus på, at præsentere vores 6. klasser i kommunen for en række foreningsmuligheder. Udvalget har bevilliget 36.270 kr. til festivallen som skal afvikles den 7. maj 2020. 

  Udvikling af E-sport i Firmaidrætten med fokus på udsatte unge

  Firmaidrætten Guldborgsund (FIGU) oprettede for halvandet år siden et E-sports hold, hvor de i dag har 31 medlemmer. Det centrale for foreningens videre udvikling som e-sport afdeling er, at de fremadrettet kan tilbyde medlemmerne, at spille på foreningens egne computere. ”I øjeblikket kommer medlemmerne med deres egne computere. Hvis foreningen selv råder over computere, vil det også være muligt at tiltrække en medlemsgruppe, der ikke selv har mulighed for at købe en pc. Det vil også være langt nemmere, at kunne lave træning på hverdagsaftener, hvor medlemmerne ikke skal have eget udstyr med.” udtaler formand for FIGU Villy Pedersen.

  Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har derfor besluttet at bevillige 20.000 kr., så Firmaidrætten dermed har den sidste finansiering der gør, at de nu har midler til at indkøbe nye maskiner. ”I Guldborgsund er vi optaget af, at alle børn og unge får mulighed for at deltage i det fællesskab som en fritidsaktivitet kan give. Med E-sport får endnu flere unge muligheden for at opleve det. Derfor er jeg meget glad for, at tilbuddet om at der står computer til alle når de kommer bliver en realitet her i Kommunen” siger udvalgsformand Martin Lohse

  Foreningen har ud over bevillingen fra Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget på de 20.000 kr. også fundraiset 95.386 kr. fra Dansk Firmaidræts lokalforeningspulje.