Skip to main content

SÅ BLIVER DET ALLIGEVEL EN "AKTIV SOMMER"

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at Aktiv Sommer alligevel skal være et tilbud til kommunens skolebørn i sommerferien også selv om CORONA giver begrænsninger. Hvis foreninger og andre aktører har lyst til at tilbyde nogle spændende aktiviteter i skolebørnenes sommerferie, er Guldborgsund kommune nu klar med tilskud til ”Aktiv Sommer”

09. jun 2020

Indhold

  Vi har tidligere meddelt, at Aktiv Sommer er aflyst i år, og det er den fortsat i den form man kender fra tidligere år.

  MEN - som situationen er lige nu, må vi samles 50 personer og indendørs idræts- og foreningsliv samt sports-og fritidsfaciliteter er nu åbnet. Dette giver mulighed for, at der kan arrangeres aktiviteter for børnene i sommerferien.

  Vi har sendt et nyhedsbrev til alle foreninger og opfordret til at foreningerne alligevel tilbyder nogle sjove og spændende tilbud til børnene. Hvis foreningerne er med på ideen, skal de blot indsende en beskrivelse af aktiviteten og nogle praktiske oplysninger. Der skal vedlægges et budget. Efter 2-3 hverdage vil ansøgninger om tilskud til Aktiv Sommer blive besvaret. nyhedsbrevet kan også hentes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside. Nyhedsbrev 259 om Aktiv sommer

  Formanden for Kultur- Fritids og Bosætningsudvalget Martin Lohse og formanden for Folkeoplysningsudvalget Lene Madegaard udtaler: "Vi er glade for at det alligevel bliver muligt at gennemføre Aktiv Sommer, og håber, at vi modtager mange tilbud om aktiviteter, så børnene i Guldborgsund Kommune på trods af CORONA, får en dejlig ferie fyldt med sjove aktiviteter. Vi er sikre på, at vores mange foreninger vil lade kreativiteten forme nogle sjove og spændende aktiviteter, som samtidig overholder Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for samvær og hygiejne."

  Foreningerne bedes indsende forslag til aktiviteter senest den 15. juniaktivsommer@guldborgsund.dk

  De godkendte aktiviteter vil blive offentliggjort på skolernes info-kanal AULA, på foreningernes facebookside  og foreningerne vil omtale deres tilbud. Så hold øje med den eller de foreninger, som du ønsker at få en aktivitet hos.