Skip to main content

Samarbejde på land og til vands sikrer bæredygtig udvikling

Med udgangspunkt i tæt samarbejde mellem landbrug og vandbrug sætter nyt partnerskab skub i udviklingen af en bæredygtig produktion. Formålet er at udnytte og finde synergier, der kan være med til at styrke en bæredygtig udvikling og skabe nye jobs.

28. aug 2019

Indhold

  Biomasserne, der bruges til produktion, findes lokalt og skal håndteres lokalt. Det er et mål i klimaneutralt land- og vandbrug, og derfor er der brug for en show case for hvordan cirkulære løsninger kan forankres. Partnerskabet har derfor valgt, at bruge Guldborgsund Kommune som den fysiske ramme, når der skal foretages test og udvikling.

  ”At skabe en bæredygtig kommune er et højt prioriteret mål for os, så derfor er det perfekt, at vi nu skal være omdrejningspunktet for nye forretningsområder inden for bæredygtighed. Med 331 km kyststrækning og et stærkt landbrug rammer dette partnerskab to af vores styrkepositioner og jeg ser meget frem til at se resultaterne” siger borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune.  

  En af partnerskabets opgaver er, at udarbejde en model for, hvordan samarbejdet mellem vandbrug, landbrug, myndigheder, erhvervsorganisationer og videns-institutioner kan fremme nye bæredygtige forretningsområder. Modellen vil være relevant for hele Østersø-området og dermed åbnes op for et eksporteventyr af danske viden og teknologier fra danske akvakulturvirksomheder. Det er med til at styrke både vækstdagsordenen og en bæredygtig udvikling og da få organisationer inden for bioøkonomi har fokus på forretningsvinklen, er det med til at give partnerskabet en ekstra styrke.

  Partnerskabet forventes at få stor værdi netop fordi det baseres på et samarbejde på tværs af brancher og organisationer om at udvikle fremtidens landbrug og vandbrug i en ny symbiose, som har fokus på optimal ressourceudnyttelse og miljø. Således påpeger innovationschef Anne Maria Hansen fra Teknologisk Institut: ”Teknologisk Institut kan bidrage med ekspertise i hele værdikæden fra fx dyrkning og håndtering af biomasse til bioraffinering og udvinding af proteiner til fiskefoder.”

  ”Center for Cirkulær Bioøkonomi ved Aarhus Universitet ser frem til at følge partnerskabet og vil bidrage med ekspertviden inden for dyrkning af biomasse, karakterisering og ekstraktion af højværdikomponenter samt systemiske analyser af cirkulære bioøkonomiske værdikæder, som i samarbejde med naturen bidrager til selvforsyning og miljøforbedringer i en fremtidig klimaneutral økonomi” siger Marianne Thomsen, professor ved institut for Miljøvidenskab, og Center for Cirkulær Bioøkonomi ved Aarhus Universitet

  Et af de første konkrete projekter er produktion af muslinger. Netop muslinger er med til at fjerne næringsstoffer fra havmiljøet og producerer samtidigt nye proteiner, som kan bruges til eksempelvis foder. Potentialet for dyrkning af muslinger i havet omkring Lolland-Falster er i dag ringe belyst, og derfor går partnerskabet nu i gang med at undersøge mulighederne for rentabel dyrkning af muslinger i vandet i lokalområdet.

  Og flere konkrete projektidéer er på vej i søen.

  ”Allerede før partnerskabet Agri-Aqua Innovation Danmark formelt var en realitet, startede en dialog om flere samarbejdsprojekter” siger John Nielsen formand for Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS) og fortsætter: ”Bæredygtighed er efterhånden blevet et krav alle forbrugere forventer indgår i vores fremtidige fødevareproduktion. Landbruget er en vigtig del af løsningen og derfor har vi fokus på ressourceforbrug, klimaaftryk og miljøpåvirkning, så vi fremover kan producere endnu flere gode og sunde fødevarer til den stadigt stigende verdensbefolkning”.

  Også Dansk Akvakultur ser frem til samarbejdet og til at styrke den bæredygtige udvikling med det bedste fra vand og land:

  ”Vi er rigtigt glade for, at det er lykkedes at få partnerskabet etableret og ser det som en klar styrke, at det er en bred partnerkreds med både kommune, videns-institutioner og erhvervsliv. Vi tror, der er et stort potentiale ved at styrke snitfladerne mellem dyr på land og i havet, så vi glæder os meget til at komme i gang med de konkrete projekter!” siger direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur.

  På Bioøkonomisk Vækstkonference, som afholdes onsdag den 25. september, er det muligt at møde partnerne i partnerskabet og høre mere om aktiviteterne. Læs mere her http://www.bioguldborgsund.dk/

  Organisationerne bag partnerskabet er: Dansk Akvakultur, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster og Orbicon A/S.

  For yderligere information kontakt:

  Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder på tlf.: 2518 0390
  Formand for partnerskabet Agri Aqua Innovation Denmark og Direktør for Dansk Akvakultur Brian Thomsen på tlf.: 4076 2870
  Professor ved institut for Miljøvidenskab, og center for cirkulær bioøkonomi ved Aarhus Universitet Marianne Thomsen på tlf.: 2229 2627.
  Formand for Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS) John Nielsen på tlf.: 2010 3044 Innovationschef Anne Maria Hansen, Teknologisk Institut på tlf.: 7220 1916 Forretningschef Landbrug & Fødevarer Steffen Lund, Business Lolland-Falster på tlf.: 5310 0464