Skip to main content

Skoleeleverne i Guldborgsund har fået et fælles elevråd

Elevrådsrepræsentanter fra skolerne i Guldborgsund nedsatte torsdag et såkaldt fælleselevråd. Elevrådet vil arbejde for områder som bevægelse i skolen og et synligt fælleselevråd. Det er noget, der optager alle elever på tværs af kommunen, siger den nyvalgte formand.

04. okt 2019

Indhold

  Hvordan får man mere bevægelse i skolen? Og hvordan arbejder man for, at alle elever oplever et synligt fælleselevråd? Rummet var fuld af engagement og energi, da de 24 elevrådsrepræsentanter fra de fleste af folkeskolerne i Guldborgsund torsdag mødtes på rådhuset i Nykøbing for at nedsætte et fælles elevråd. Her lagde medlemmerne også de første planer for fælleselevrådets kommende arbejde.

  Fælleselevrådet er elevernes samlede talerør, og her er det netop emner som bevægelse og et synligt fælleselevråd, der optager alle, uanset hvor man bor og går i skole, siger den nyvalgte formand, Helena Neamann Andersen fra Stubbekøbing skole. Det er derfor også disse emner, fælleselevrådet kaster sig over som noget af det første.

  ”Det er vigtigt, at vi får rørt os i løbet af dagen. Jeg synes, at der skal være flere små pauser i løbet af en skoledag. Gerne med kontrolleret fysisk aktivitet på tværs af klasserne,” siger Helena.

  Næstformand Frederik Ubbesen glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

  ”Fælleselevrådet står altid til rådighed for politikerne, hvis de mangler gode ideer og input fra elevsiden. Jeg glæder mig til at hjælpe de lokale elevråd i Guldborgsund Kommune, eleverne og den nyvalgte formand med at få mere indflydelse på vores skoledag,” siger Frederik fra Møllebakkeskolen.

  Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, ser mange fordele ved, at eleverne organiserer sig.

  ”Demokrati i Guldborgsund er ikke kun for politikerne i byrådet. Det er meget vigtigt, at eleverne oplever at være en del af demokratiet. Gennem fælleselevrådet oplever eleverne, at deres mening tæller. Det gør mig oprigtig glad at se det engagement og den energi eleverne har. Fælleselevrådet giver eleverne indflydelse på deres egen hverdag og skolegang. Det er vigtigt for at skabe den bedst mulige hverdag for eleverne. Som en bonus styrker det den demokratiske forståelse og deltagelse på skolerne helt konkret, og samtidig styrker det den almene demokratiske dannelse af vores unge borgere, " siger Simon Hansen. 

  Elevrådet er blevet til med hjælp og opbakning fra kommunens forvaltning og organisationen Danske Skoleelever. Elevorganisationen stod også for en stor del af dagens program.

  ”Det har været en fornøjelse at være med til at starte det fælleselevråd op her i Guldborgsund Kommune. Elevrådsrepræsentanterne har været nysgerrige, engagerede og arbejdsomme. Jeg håber, de opnår deres mål om at være synlige, så Guldborgsund de næste mange år vil have et fælleselevråd, der kan være med til at støtte de lokale elevråd ude på skolerne” siger Maria-Celina fra Danske Skoleelever.

  FAKTA – Fælleselevrådet

  • Et fælleselevråd samler de lokale elevråd på alle skoler i et kommunalt elevorgan, der kan udtrykke holdninger og komme med forslag og ideer på vegne af alle eleverne i kommunen. Fælleselevrådet kan høres om eksempelvis den kommunale skolestrategi, skolepolitik og andet.
  • Fælleselevrådet består af i alt 28 medlemmer, to repræsentanter fra hver skole. Elevrådsformanden og næstformanden. Fælleselevrådsrepræsentanter skal gå i 6. klasse eller derover.
  • Fælleselevrådet mødes minimum fire gange om året. Der kan derudover holdes møder efter behov.
  • Hvert år er der valg til formandskabet. Formandskabet består af en formand, en næstformand og en sekretær.
  • Formandskabet i Guldborgsund Fælleselevråd består af:

  o    Helena Neamann Andersen fra Stubbekøbing skole (formand)

  o    Frederik Ubbesen fra Møllebakkeskolen (næstformand)

  o    May-Britt Hermann (sekretær)