Skip to main content

Slots- og Kulturstyrelsen støtter kunst- og kulturprojektet HER HVOR VI BOR

Slots- og Kulturstyrelsen støtter projektet HER HVOR VI BOR - børn og unges stemme i en kulturel byudvikling af Nykøbings Grønne Hjørne med 632.500 kr.

29. jun 2020

Indhold

  Guldborgsund Kommune har sammen med Århus, Odense og Høje Taastrup fået støtte fra puljen Kultur i udsatte boligområder. Hvert år i perioden 2019-2022 uddeles 5 mio. kr. til projekter, der skal skabe fællesskaber, styrke aktivt medborgerskab og integration i udsatte boligområder.

  Projektet i Guldborgsund finder sted på Østerbro i Nykøbing F, og i løbet af den 3-årige projektperiode vil områdets børn og unge blive involveret aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling samt kunstneriske udtryk og events i det offentlige rum. Lokale kulturaktører som Culthus og Guldborgsund Bibliotekerne samt professionelle kunstnere vil på forskellig vis engagere børn og unge i kunstneriske og kreative fællesskaber og i udviklingen af deres eget lokalområde.

  Formand for Kultur, Fritid og bosætningsudvalget Martin Lohse siger:
  ”Kunst og kultur spiller en vigtig rolle, når man skal udvikle levende og aktive lokalområder, og det glæder mig, at projektet fokuserer på at give områdets børn og unge en stemme i byudviklingen på Østerbro. Det er oplagt, at vores dygtige kulturinstitutioner er synlige og til stede i Lindholm, og projektet giver rig mulighed for at videreudvikle samarbejder og nye projekter med fx ungdomsskolen, den nye Østerbro Skole m.fl., - med kunst, kultur, dannelsesperspektiver og fællesskaber som stærke fællesnævnere.”

  Ungdomsskolen indgår som lokal samarbejdspartner i projektet, og ungdomsskoleleder Johannes Alban siger:
  Ungdomsskolen glæder sig til samarbejdet med kultur og fritid, Culthus og Bibliotek og Borgerservice i ønsket om endnu en gang at bygge bro mellem unge, demokrati, kultur og fællesskaber. Ungdomsskolen indgår i mange samarbejder med forskellige aktører i Guldborgsund, og vi har i mange år været til stede på Østerbro og i Lindholm området med en ungdomsklub, så det her projekt ligger i fin forlængelse af både vores tilgang og historik.”

  Projektet HER HVOR VI BOR bidrager til kommunens samlede udviklingsindsats på Østerbro, der skal binde bydelen sammen og skabe sammenhæng til resten af Nykøbing. Det sker i et tæt samspil med områdets beboere, foreninger, centrale institutioner mv. Projektet foregår parallelt med fx etableringen af den nye Østerbro Skole og anlægsprojektet Friheden med et budget på 10 millioner, der skal skabe et nyt, grønt og fælles byrum ved den kommende skole. Desuden viderefører projektet en række erfaringer fra EU-projektet UrbCulturalPlanning, herunder også samarbejdet med Metropolis, der har mange års erfaring med kunst i det offentlige rum.

  Læs mere om kommunens samlede bydelsudvikling på Østerbro her.

  Læs mere om puljen Kultur i udsatte boligområder her.