Gå til hovedindhold

Slut med oversvømmelser i Sakskøbing by

For at sikre veje og anlæg i Sakskøbing by har Økonomiudvalget på sit møde i dag besluttet helt ekstraordinært at støtte etableringen af den kommende kystsikring med fem millioner kroner. Sandsynligheden for hyppige oversvømmelser stiger, og alene siden 2006 har havneområdet i Sakskøbing været oversvømmet seks gange.

12. jan 2021

Indhold

  De fleste husker nok januar måned for to år siden, da voldsomt vejr medførte oversvømmelser flere steder i Guldborgsund. Værst gik det endnu engang ud over området omkring havnen i Sakskøbing, hvor huse, veje og anlæg stod under vand i lang tid.

  De seneste års oversvømmelser af havneområdet i Sakskøbing har ikke kun kostet borgere, men også kommunen mange penge, og nu skal en ny sluse lukke for fremtidige oversvømmelser. Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune har på dagens møde derfor besluttet helt ekstraordinært at støtte etableringen af slusen med fem millioner kroner. Det sker, fordi oversvømmelserne af havneområdet i byen hver gang risikerer at ødelægge kritisk infrastruktur som eksempelvis veje og anlæg, og at det på sigt vil koste kommunen mange penge at reparere og udbedre skaderne, frem for at forhindre gentagne oversvømmelser.

  Det er borgerne selv, der har taget initiativet til kystsikringen, og det er ifølge kystbeskyttelsesloven også de lodsejere, som får gavn af kystsikringen, der skal betale for den. Lokalt er man derfor blevet enige om en sluse i havneindløbet, der kan lukkes, når vandstanden stiger, og der er fare for oversvømmelse. Etablering af en sluse vil beskytte godt 500 ejendomme mod oversvømmelser i fremtiden, herunder også kommunale ejendomme, matrikler, veje og havneanlæg.

  ”Der er mange steder i Guldborgsund, hvor vi oplever oversvømmelser, når vandstanden stiger omkring os. Sakskøbing er dog i en særlig situation, når det gælder oversvømmelser, hvor også væsentlige og ret omfattende kommunale anlæg i havneområdet bliver oversvømmet og ødelagt, herunder vejsystemer og havneanlæg. Alle borgere i Sakskøbing og omegn er dybt afhængige af den infrastruktur, ligesom der er meget ringe eller umulige beredskabsforhold under en oversvømmelse. Derfor har vi som økonomiudvalg besluttet, at vi helt ekstraordinært kan give et tilskud til etableringen af slusen,” siger borgemester John Brædder, der er formand for Økonomiudvalget.

  John Brædder hæfter sig ved det gode samarbejde med lokalsamfundet i Sakskøbing.

  ”Vi synes, at borgerne i Sakskøbing er kommet frem til en god løsning med et sluseanlæg. Der har været en fin dialog om projektet, og det er godt at opleve, at vi kan løse problemerne sammen. Også i en situation som denne, hvor man må sige, at borgerne gentagne gange har været ret pressede i forhold til deres boliger,” siger borgmesteren.

  Etableringen af sluseanlægget er vurderet til at koste godt 20 mio. kr., som oprindeligt forudsattes lånefinansieret og afdraget af lodsejerne. Guldborgsund Kommune giver således et ekstraordinært bidrag på fem millioner kroner til selve etableringen af slusen og reducerer dermed både lånebeløbet og de årlige bidrag for den enkelte lodsejer. De resterende ca. 15 mio. kr. betales af lodsejerne selv. Her er Guldborgsund Kommune samtidig også lodsejer af flere matrikler, og ud over etableringstilskuddet vil kommunens bidrag udgøre cirka 100.000 kroner om året. Dermed bliver kommunen også den største bidragyder af alle lodsejere.

  Det er byrådet, der træffer den endelige beslutning. Sagen er på førstkommende byrådsmøde torsdag den 21. januar.

   

  FAKTA OM KYSTBESKYTTESEN I SAKSKØBING

  • Der etableres en sluse ved havneindløbet til Sakskøbing. Slusen placeres på det smalleste sted og kan lukkes, når der er høj vandstand og risiko for oversvømmelse. På alle andre tidspunkter vil slusen være åben.

  • Både anlæg og vedligeholdelse af slusen betales af lodsejerne. I dette tilfælde er lodsejerne både private borgere, virksomheder og Guldborgsund Kommune. Afhængig af om der er tale om en bolig med eller uden kælder, en erhvervsejendom, et etagebyggeri eller andet, ligger de årlige bidrag for lodsejerne mellem knap 1.500 kroner om året op til 19.500 kroner om året. Kommunen ejer en del af de matrikler, der bliver beskyttet af sluseanlægget og kan forvente at bidrage med cirka 100.000 kroner om året til resterende låneafvikling og vedligehold ud over det ekstraordinære engangsbidrag på de fem millioner til selve etableringen.

  • Ved kystbeskyttelsesprojekter som dette har kommunen mulighed for at søge miljøministeren om at droppe klageadgangen for borgerne i forbindelse med projektet. Kommunen vurderer dog, at kun et ud af to hensyn, der kan tale for, at klageadgangen fjernes, er tilstede, og Økonomiudvalget mener derfor, det skal være muligt for borgerne at komme med indsigelser.

  Kontakt

  Borgmester

  John Brædder

  Telefon: 25180390