Skip to main content

Små turismeaktører skal fortsat være omdrejningspunktet for vækst og unikke oplevelser

Opgaveudvalget for Landdistrikter- og Turisme (LTU) er kommet med en række anbefalinger til, hvordan Guldborgsund Kommune fortsat kan bakke op om de mindre turismeaktører og udvikle både eksisterende og nye oplevelser. Anbefalingerne handler om at styrke fødevareturisme, sportsturisme samt kultur- og dannelsesturisme.

20. dec 2019

Indhold

  Guldborgsund Kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg har drøftet og godkendt en perlerække af spændende anbefalinger til, hvordan der skabes vækst og udvikling i ”den lille turisme”.

  For at trække endnu flere turister til Lolland-Falster, er der behov for at tænke samarbejder på tværs, så både frivillige, erhvervsdrivende og kommunen spiller sammen om konkrete, unikke oplevelsestilbud for turister.  

  Foruden den smukke natur og lange kyststrækninger, så er sportsturisme et område, hvor Guldborgsund Kommune står meget stærkt. Lige fra traditionsrige events som Thor Masters og PinseCup til den nyere kapsejlads Vegvisir Race. De mange store og mindre events spreder sig hen over året, hvilket hænger godt sammen med anbefalingen om at satse på helårsturisme. 

  Jens Erik Boesen er formand for Landdistrikts- og Turismeudvalget, er godt tilfreds med udvalgets endelige anbefalinger.

  ”Vores kommune er i turismesammenhæng unik på mange områder. Vi har en fantastisk natur som sammen med vores købstadsmiljøer, allerede i dag er med til at understøtte rigtig mange tilbud til vores turister og fastboende. Det skal vi fortsat udvikle gennem vores stolthed og lokale engagement i de aktiviteter og seværdigheder, som vi har i de enkelte lokalområder,” siger han. 

  ”Vi kan også være langt bedre til at kommunikere, hvor mange fantastiske events og oplevelsesmuligheder, vi rent faktisk har at byde på,” udtaler Jens Erik Boesen. 

  Martin Lohse er formand for Kultur, Fritid og Bosætning. Han er meget enig med Jens Erik Boesen, og tilføjer:

  ”Vi slår rekord med antal besøgende turister i 2019, så vi er allerede rigtig godt i gang. Og Visit Lolland-Falster er godt rustet til at føre stafetten videre. Vi har det smukkeste område og nogle aktørerog ildsjæle, der vil det her. Derfor spiller LTU’s alsidige anbefalinger perfekt ind i den fremgang i turismen, som vi oplever i disse år,” siger Martin Lohse.   

  Den lille turisme
  Den lille turisme er en betegnelse, som dækker over de mindre turismeaktører – dvs. små erhverv, frivillige foreninger og lokale ildsjæle - der direkte eller indirekte beskæftiger sig med turisme. Der er altså både tale om den lille Bed & Breakfast såvel som det lokale fællesråd. Selve betegnelsen “den lille turisme” har kommunen taget til sig fra det meget aktive netværk af lokalt engagerede folk og (mindre) erhvervsdrivende, der bidrager til at skabe de gode og unikke oplevelser på Lolland-Falster.


  Om LTU
  Landdistriks- og Turismeudvalget består i 2019 af seks politikere og fem lokale borgerrepræsentanter med særlig viden og kompetencer inden for turismeområdet. Opgaveudvalget refererer til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget. I 2020 vil LTU (igen) vende blikket mod udviklingen af kommunens forskellige landdistrikter.


  LTU’s anbefalinger til udvikling af den lille turisme kan læses her:
  https://www.guldborgsund.dk/eDagsorden/committee_188977/agenda_436427/documents/2c61609f-f0e5-4ea6-b4d3-9c1522924cad.pdf