Gå til hovedindhold

Socialmedicinsk afdeling på Saxenhøj udvides med fem pladser

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har besluttet at øge kapaciteten på Socialmedicinsk afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj, så endnu flere hjemløse og udsatte borgere i fremtiden kan få hjælp til at blive afruset for deres alkoholmisbrug.

22. okt 2020

Indhold

  • Læs op

  Behovet for at få en plads på Socialmedicinsk afdeling på Forsorgshjemmet Saxenhøj har i en årrække været stigende.

  For at imødekomme denne efterspørgsel har Social, Sundhed og Omsorgsudvalget på deres seneste udvalgsmøde besluttet at udvide Socialmedicinsk afdeling med fem pladser, så tilbuddet fremover kommer til at rumme 14 pladser.

  Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, siger:

  ”Alkoholafhængighed blandt hjemløse og socialt udsatte borgere har stor fokus i udvalgets strategiske arbejde med lighed i sundhed samt at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse. Derfor er det glædeligt, at vi nu kan tilbyde hjælp til endnu flere af denne gruppe af borgere, så de på sigt forhåbentlig får et godt, stabilt og værdigt liv uden alkoholmisbrug,” siger han.

  Tilbuddet på Socialmedicinsk afdeling er for hjemløse og socialt udsatte borgere, der er alkoholafhængige.

  Opholdstiden er typisk tre uger og omfatter en medicinsk abstinensbehandling på baggrund af en lægelig behandlingsplan. Derudover er der en efterfølgende motivationsfase, hvor der opbygges kontakt til hjemkommunens misbrugscenter.

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Socialmedicinsk afdeling har eksisteret i godt fem år og deler bygning med botilbuddet Æblevang.

  Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har besluttet, at socialpsykiatriens døgnpladser på Æblevang flyttes til Lindevang, hvor der etableres et nyt tilbud. Det betyder, at fem af de ledige lokaler på Æblevang laves om til socialmedicinske pladser.

  ”Vi fik en mulighed for at overtage en større del af den bygning, hvor Socialmedicinsk afdeling holder til i dag. Det betyder, at udvidelsen af Socialmedicinsk afdeling ikke har nogen økonomiske konsekvenser for det eksisterende budget, da der ikke skal bygges nyt, og der skal heller ikke skal ansættes nyt personale,” siger udvalgsformand Bo Abildgaard.

  Erik Søndergaard, leder af Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang, fortæller, at medarbejderne selv haft et ønske om, at Socialmedicinsk afdeling skulle fastholde den nuværende personalenormering i forbindelse med udvidelsen.

  ”Afdelingen har opbygget en dygtig og stabil personalegruppe, som via efteruddannelse og erfaring kan udføre afrusning med stor borgersikkerhed og i god kvalitet. Personalegruppen vurderer, at udvidelsen vil give et mere dynamisk miljø med en lidt større arbejdsmængde”, siger Erik Søndergaard.

  Socialmedicinsk afdeling har 13 ansatte og ni ugentlige timers lægedækning.

  Udvidelsen af Socialmedicinsk afdeling forventes at være færdig i løbet af foråret 2021. Socialtilsyn Øst skal godkende udvidelsen, inden arbejdet kan gå i gang.

  For yderligere information kontakt:

  Bo Abildgaard, formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget: 25 18 18 09

  Erik Søndergaard, leder af Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang: 25 18 10 39

  Emil Andersen, kommunikationskonsulent i Guldborgsund Kommune: 25 18 01 73