Skip to main content

Solid økonomi i Guldborgsund

Likviditeten har det godt i Guldborgsund Kommune, hvor man pt. har indeståender for 332 millioner kroner.

11. okt 2017

Guldborgsund Rådhus

Indhold

  Der er styr på økonomien i Guldborgsund Kommune. Det bekræfter de seneste tal over
  likviditeten opgjort i september måned.

  Ifølge opgørelsen har Guldborgsund Kommune indeståender i blandt andet banker for godt 332 millioner kroner.

  ”Vi kan se en støt stigende tendens til, at vi har flere penge at gøre godt med, hvis man kigger på vores indeståender. Det vidner om, at økonomien er solid, og det er positivt, at vi nu er nået hertil efter flere års hårdt arbejde for at få økonomien på sporet igen,” siger kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune, Søren Bonde.

  På baggrund af et gennemsnit af likviditeten over de seneste 12 måneder har Guldborgsund
  aktuelt 293 millioner kroner, hvilket ligger et godt stykke over, hvad Guldborgsund Byråd i den økonomiske politik har stillet krav om. Her lyder likviditetskravet på 3.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 215 millioner kroner.

  ”Det er selvfølgelig værd at bemærke, at der er flere penge i kassen, end der er stillet krav om, og at niveauet fortsat er stigende. Det er derfor også vigtigt, at vi løbende får disse opgørelser, så vi kan følge vores økonomi tæt,” siger Søren Bonde.

  Opgørelsen over likviditeten skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet hver tredje
  måned.

  For yderligere oplysninger eller interview, kontakt:
  Kommunaldirektør Søren Bonde, tlf. 25 18 18 18