Skip to main content

Sorggrupper for børn og unge på vej i Guldborgsund Kommune

Børn og unge med kompliceret sorg kan nu få hjælp i sorggrupper i Guldborgsund Kommune, som er gået ind i et samarbejde med organisationen Børn, Unge og Sorg.

07. feb 2018

Indhold

  Hvert år oplever 6.000 børn at miste en eller begge forældre. Det er en traumatisk oplevelse pludselig at miste sine nærmeste, men de fleste kommer igennem sorgen med hjælp fra deres familie eller venner.

  Hos omkring ti procent udvikler sorgen sig imidlertid yderligere og bliver til såkaldt kompliceret sorg. Det betyder, at sorgreaktionerne varer længere end fire måneder, og hverdagen er svær at få til at fungere. Samtidig er op mod 20-30 procent er i risiko for at udvikle kompliceret sorg, hvis de ikke får hjælp.

  Det er de børn og unge, som er i fokus i et nyt projekt, der er udviklet af organisationen Børn, Unge og Sorg, og som Guldborgsund Kommune nu sætter i gang. Her vil børn og unge mellem 12 og 19 år, der oplever kompliceret sorg, få mulighed for at komme med i en sorggruppe.

  ”Ved kompliceret sorg er det vigtigt at søge professionel hjælp, fordi det påvirker barnets hverdag massivt. Mange har svært ved at finde tilbage til det sociale samvær med vennerne og trækker sig fra fællesskabet. Andre bliver vrede og meget kede af det, og nogle har svært ved at sove,” forklarer chefpsykolog Lisbeth Sten Jensen i Guldborgsund Kommune.

  Udover en række individuelle samtaler vil man indgå i sorggruppen, der mødes ti gange og følger et fast forløb tilrettelagt af Børn, Unge og Sorg. Der vil være op til otte børn og unge i gruppen, som er sammensat, så de aldersmæssigt passer sammen.

  ”Vi er gået med i projektet sammen med Børn, Unge og Sorg, fordi vi kan se, at det vil tilføre nogle gode perspektiver på vores arbejde med at behandle sorg hos vores børn og unge, som er et højt prioriteret område. Vi har derfor store forventninger til samarbejdet,” siger Lisbeth Sten Jensen.

  Fakta om sorggrupperne:

  Sorggrupperne er et gratis tilbud til børn og unge i alderen 12-19 år, som har mistet en eller begge forældre, og som har udviklet eller er i risiko for at udvikle kompliceret sorg.

  Det er kommunens psykologer, der står for sorggrupperne.

  Udover individuelle samtaler vil man indgå i en sorggruppe, der mødes ti gange á 1½ time og drøfter en række fastlagt temaer som eksempelvis: Hvem var min mor eller far, bisættelse/begravelse, kammerater og skole.

  For at komme med i sorggruppen skal forældre eller professionelle kontakte Psykologisk Pædagogisk Center, som vurderer, om det er det rette tilbud.

  Læs mere om tilbuddet og kompliceret sorg på: www.guldborgsund.dk/sorggrupper