Skip to main content

Støtte til ny hesteportal i Guldborgsund

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede på deres møde i dag at uddele tilskud fra Turismepuljen til en hjemmeside om hesterelaterede oplevelser og fra Kulturpuljen til et undervisningsforløb om kinesisk kultur og traditioner.

23. okt 2019

Indhold

  Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget besluttede på deres møde i dag at uddele tilskud fra Turismepuljen til en hjemmeside om hesterelaterede oplevelser og fra Kulturpuljen til et undervisningsforløb om kinesisk kultur og traditioner. 

  Turismepuljen: Webportal for hesteoplevelser i Guldborgsund

  Det er foreningen Ferierytter, som vil udvikle en hjemmeside til at formidle hestekulturen i Guldborgsund og dermed fremme interessen for og forståelsen af områdets attraktioner og de fællesskaber, som knytter sig til hestekulturen – og dermed understøtte landdistriktsudviklingen.

  Foreningen har siden opstarten arbejdet konstruktivt og effektivt med at skabe forbindelser og relationer imellem de aktører, som arbejder med ridning og heste, både professionelt og i fritidsregi, og har både deltaget i og selv afholdt konferencer, aktiviteter og events, der har styrket omverdenens fokus på hestekulturen i Guldborgsund og Lolland-Falster.

  Kulturpuljen: Danmark/Kina kulturudveksling

  Foreningen LF-Future vil gennem undervisningsforløb på 3.-9. klassetrin give eleverne kendskab til og indsigt i Kina, kinesisk sprog, dyder, kultur og traditioner. Undervisningsformen har med succes tidligere været afprøvet på Sydfalster Skole og Sophieskolen i skoleåret 2018/2019.

  Forløbene kan være med til at understøtte dannelsesindsatsen i Guldborgsund ved gennem en øget indsigt i og forståelse af den kinesiske kultur at give et større udsyn til verden generelt, og mere konkret til de muligheder der kan ligge i relationer til Kina. Derudover kan forståelsen for Kina – både kulturelt/historisk og i et samfundsmæssigt perspektiv – være med til at tilføje perspektiv til synet på Kina som sådan og relationerne Danmark/Europa og Kina imellem.