Skip to main content

Støtte til Sydhavsøernes Herregårde

Med et tilskud på 75.000 kr. fra Turismepuljen siger Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget ja tak til Museum Lolland-Falsters indgående undersøgelse og beskrivelse af samtlige herregårde på Lolland-Falster.

18. dec 2020

Indhold

  Få steder i Danmark er koncentrationen af herregårde så tæt som i vores område. Med en ny samlet beskrivelse af Lolland-Falsters mange herregårde vil der blive sat fokus på en væsentlig del af vores kulturarv, som har haft og stadig har stor betydning for den samfundsmæssige udvikling på Lolland-Falster.

  ”Både i Guldborgsunds Kulturpolitik og i vores Guldkanon er herregårdene og deres påvirkning af såvel landskabet som vores levevis uundgåelige. Vi glæder os til at se resultatet af arbejdet med at beskrive herregårdene, og forventer et spændende og fagligt grundlag, som kan være med til at kvalificere andre af vores projekter, som kredser om herregårdene”, udtaler Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

  Museet beskriver i ansøgningen: ”Med den rolle, herregårdene har spillet på Lolland-Falster, bliver der i virkeligheden tale om et væsentligt kapitel af regionens historie, set gennem herregården som prisme. Nutiden vil være indgangen til fortiden, som for herregårdenes vedkommende tager afsæt i senmiddelalderen. Historien føres helt op til i dag, hvor herregårdene fylder mindre end før, men hvor mange til gengæld har udviklet nye produktionsformer, for eksempel Frederiksdals kirsebærvineventyr, Knuthenborgs populære safaripark, Krenkerups kvalitetsbryggeri og traktørsted samt andre erhvervsområder som Engestoftes velbesøgte markeder og overnatning bl.a. på Lungholm og Ny Kirstineberg.”

  Herregårdsturisme

  Ulla Schaltz, direktør for Museum Lolland-Falster, er begejstret for opbakningen fra udvalget, og fortsætter: ”Det bliver spændende at få et endnu større overblik over emnet. Det er jo sådan, at vi i dag anlægger andre synsvinkler på herregårdene og deres rolle end tidligere, og gennem dette arbejde vil vi kunne blive klogere på hele herregårdshistorien. Dertil kommer, at vi med udgivelsen på engelsk også vil fokusere på at formidle vores herregårdskultur mere indgående til turister.”

  De herregårde der er åbne offentligheden beskrives nemlig i en udgivelse for sig, særligt henvendt til turister og udlændige. Her vil den indforstået danske herregårdskultur også blive forklaret ud fra de historiske sammenhænge, som herregårdene er en del af. Bogen kommer derfor til at give indsigt i den lokale såvel som danske herregårdshistorie for en bred skare.

  Kontakt

  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

  Martin Lohse

  Telefon: 25 18 18 13

  E-mail: marlo@guldborgsund.dk