Skip to main content

Stolthed og tryghed præger borgerne i Guldborgsund

- Og klare ønsker om bedre muligheder for job og uddannelse

16. aug 2018

Indhold

  Naturen, de mange fritidsaktiviteter, indkøbsmulighederne og generel tryghed fremhæver borgerne i Guldborgsund, som kommunens særlige styrker. Det viser en netop offentliggjort rapport, som undersøger kommunens særlige styrker og udfordringer. Sammenlignet med andre kommuner er borgerene i Guldborgsund overordnet set mere tilfredse end i andre kommuner.

  ”Vi har igangsat undersøgelsen som en del af byrådets ønske om, at være i tættere kontakt med kommunens borgere. Det er i fællesskab vi skaber vores kommune og derfor er borgernes mening meget vigtig” siger borgmester John Brædder. ”Jeg er naturligvis meget glad for at undersøgelsen viser at mange borgere er glade og stolte over at bo her, for det ér et fantastisk sted vi har. Men vi læner os ikke tilbage. Vi arbejder videre med resultaterne af undersøgelsen for, at skabe et endnu bedre sted at leve og bo.”

  I undersøgelsen har flere end 1100 tilfældigt udvalgte borgere udfyldt et spørgeskema og deres vurdering er meget positiv og viser, at borgerne i Guldborgsund Kommune generelt er meget positive over at bo i kommunen og over de serviceydelser de modtager. Borgerne har særligt fremhævet området inden for kultur, fritid, bibliotek, genbrugspladser, sundhedspleje til børn og skoletandlæge.

  ”Vi har hele tiden fokus på, at levere en god service til borgerne og gøre Guldborgsund til en rigtig god kommune at bo i. Derfor er det dejligt at læse de her tal, der viser, at borgerne oplever en rigtig god udvikling. Nogle af de udfordringer undersøgelsen peger på, er med i den strategi vi netop har godkendt og som byrådet skal arbejde”, siger borgmester John Brædder.

  Udfordringerne som borgerne fremhæver i undersøgelsen er blandt andet manglende muligheder for uddannelse og job.

  ”Det er helt klart vores store udfordringer og det er helt afgørende for vores fortsatte udvikling, at der er gode muligheder både for at uddanne sig og få eller skifte job. Derfor er det en væsentlig del af vores strategiske målsætninger, at løse de udfordringer, som analysen peger på. Derudover har vi vores tætte samarbejde med Business LF, hvis formål netop er at skabe nye arbejdspladser eksempelvis ved at tiltrække virksomheder og investeringer til området” siger borgmester John Brædder.

  Et andet tiltag er oprettelsen af Uddannelsesforum, hvor områdets interessenter er repræsenteret for at skabe netværk mellem uddannelserne, skabe synlighed og sammen gøre alt hvad der er muligt for, at fastholde de uddannelser, der allerede er og tiltrække nye uddannelser, når og hvis det er relevant.

  6.000 borgere var inviteret til at deltage i undersøgelsen og 1.160 borgere har gennemført undersøgelsen.

  Resultaterne fra undersøgelsen kan sammenlignes med tilsvarende undersøgelser fra andre kommuner, som i alt baserer sig på 14.000 svarpersoner, hvilket giver indblik i forskellene mellem kommunerne. Generelt følger Guldborgsund Kommune tendensen fra andre kommuner i forhold til de områder hvor borgerne er henholdsvis mest og mindst tilfredse.

  Rapporterne kan læses her:

  Borgerundersøgelsen:

  https://www.guldborgsund.dk/~/media/Nyheder/2018/August/BM_18_Guldborgsund_demografisk_profilering_02072018_release.ashx

  Borgerundersøgelsen – borgernes kommentarer:

  https://www.guldborgsund.dk/~/media/Nyheder/2018/August/BM_18_Guldborgsund_aabne_kommentarer_20162018_release.ashx

  For yderligere information kontakt:

  Borgmester John Brædder på tlf.: 2518 0390

  Erhvervs- og Udviklingschef Christian Smith på tlf.: 2518 1998