Skip to main content

Studerende fra hele verden er med til at udvikle boligområde i Guldborgsund Kommune

Kandidatstuderende fra universiteter i blandt andet Mexico, Frankrig, Island, Brasilien, Italien og Tyskland besøgte forleden Guldborgsund Kommune. Som led i en 14 dages Summerschool om verdensmål på Roskilde Universitet gik én af undervisningsdagene ud på at se, hvordan en kommune arbejder med verdensmål i praksis og her gik turen til Guldborgsund.

29. aug 2019

Indhold

  I Guldborgsund Kommune blev det for flere år siden besluttet at verdensmålene skulle indgå i kommunens arbejde og i kommunens planstrategi fra 2018 står, at FN´s 17 verdensmål udgør pejlemærker og værdigrundlag for kommunens arbejde.

  ”Èn ting er ambitiøse mål i en planstrategi, noget andet er konkret handling og effekt. Da vi gennemgik organisationen gik det op for os, at vi allerede er rigtig godt i gang. Næste skridt er nu at Verdensmålene skal være udgangspunktet når vi sætter projekter i gang – præcis som vi gør i forbindelse med hele udviklingen af Lindholm-området i Nykøbing” fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

  Den forrige regering udpegede området som ghettoområde og udsat boligområde pga. lavt uddannelsesniveau og høj arbejdsløshed. Et tidligere udvalg i Guldborgsund Kommune udarbejdede i 2017 en række anbefalinger til hvordan området kan løftes med udgangspunkt i verdensmålene. Anbefalingerne har ført til en bæredygtig byudviklingsindsats på Østerbro med fokus på bl.a. områdets mange grønne muligheder. Det har indtil videre udmøntet sig i udvikling af, eksempelvis et sammenhængende stisystem i boligområdet Lindholm, en hundepark, udvikling af naturplads med shelter, sø og naturrum i partnerskab mellem den lokale godsejer og Guldborgsund Kommune.

  Godsejer Thomas Højgaard fra Orupgaard Gods gik med på turen rundt i området og fortalte om skovområdet på 1,2 hektar, som han har stillet til rådighed de næste 30 år:

  ”I min familie har vi en lang tradition for at støtte op om lokalområdet og give en hånd hvor der er et behov. Jeg er en del af Guldborgsund og vil gerne yde mit til at udvikle området i en positiv retning. Da Guldborgsund Kommune henvendte sig for et samarbejde, sagde jeg ja med det samme. Dette stykke jord betyder ikke det store for mig, men vil have betydning for mange i område” fortalte Thomas Højgaard. Han viste samtidigt den hjerteformede søen, som han har fået udgravet i skovområdet. Formen på søen er bestemt af en 3. klasse på Lindeskovsskolen.

  ”Det er et klassisk eksempel på, at det er helt afgørende at indgå i partnerskaber. Vi kan skabe lidt alene, men sammen kan vi udrette helt fantastiske ting og det er en vigtig del af verdensmålene” fortæller projektleder Birgitte Echwald, projektleder i Center for Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune.

  Efter at have studeret området og mulighederne i nogle timer kom de studerende på banen med gode inputs til den videre udvikling. De pegede blandt andet på, at fortsætte den gode udnyttelse af de grønne områder, indgå i flere partnerskaber og skærpe indsatsen omkring fødevarer.

  Og netop indsatsen omkring fødevarer var i fokus under dagens frokost, hvor produktionsleder Andy Krebs Hagstrøm fra Fælleskøkkenet holdt oplæg.

  ”Vi går ikke så meget op i om vores råvarer er økologiske eller ej. Vi går mere op i, om de er lokalt produceret. Vi synes det er mest bæredygtigt at udnytte de fantastiske råvarer, vi har her i området. Eksempelvis er vi begyndt at udnytte fasaner fra de lokale jagter og vi har indgået et samarbejde med et kyllingeslagteri, som ordner dem for os. Fasankødet bruger vi til fasansalat, som minder om den kendte hønsesalat. Det giver mening hos os og er vores måde at arbejde bæredygtigt på”

  Efter oplægget fik de studerende mulighed for at smage fasansalaten i de sandwich, de fik til frokosten.

  Guldborgsund Kommune arbejder målrettet med at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby og én af tiltagene er et tæt samarbejde med Roskilde Universitet. Samarbejdet betyder at omkring 50 studerende holder semesterstart i Guldborgsund den 3. september, hvor de kommer og hører om projektideer fra kommunen, de kan arbejde videre med i det kommende semester.

  Billedtekst:
  Billede 1: Kandidatstuderende fra universiteter i hele verden var forleden på besøg i Guldborgsund Kommune for at give inputs til udvikling af boligområde ud fra Verdensmålene.
  Billede 2: Godsejer Thomas Højgaard, Orupgaard Gods fortæller om et skovområde han har stillet til rådighed de næste 30 år, som en del af udviklingen af området.

  For yderligere info kontakt:

  Projektleder Birgitte Echwald på tlf.: 2518 2069
  Godsejer Thomas Højgaard fra Orupgaard Gods på tlf.: 4045 2905