Skip to main content

”Tag over hovedet”-garanti til studerende

Uddannelsesbyen Nykøbing Falster styrker rammerne for de studerende og tilbyder nu en garanti for et sted at bo under studierne.

06. mar 2018

Indhold

  Studerende har fået garanti for et sted at bo, når de starter på en uddannelse i Nykøbing Falster. Det har økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune i dag besluttet, som en del af indsatsen for at styrke Nykøbing Falster som uddannelsesby.

  ”Det er ufatteligt vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for vores studerende. Uddannelse er et af vores allervigtigste fokusområder og har stor betydning både for den enkelte og for vores virksomheder, som i høj grad har brug for kvalificeret arbejdskraft. Dér, hvor vi som kommune kan være med til at styrke uddannelsesområdet, dér sætter vi ind,” siger borgmester John Brædder fra Guldborgsund Kommune.

  Beslutningen i dag er truffet på baggrund af anbefaling fra Strategisk Uddannelsesforum. Strategisk Uddannelsesforum er sammensat af repræsentanter fra Business LF, uddannelsesinstitutionerne repræsenteret i Guldborgsund Kommune samt RUC og Guldborgsund Kommune. Formålet er at styrke uddannelsesområdet, samarbejdet på tværs og igangsætte konkrete initiativer, hvoraf dette er blandt de første.

  ”Det er enormt glædeligt, at Guldborgsund Kommune giver ”tag-over-hovedet”-garanti til nye studerende. Det vil være med til at lette livet for en del af vores studerende. Nye studerende har kun en måned fra de får at vide, at de er blevet optaget, til de skal begynde på deres uddannelse. Vi ved, at det for nogen kan være svært at nå at finde en bolig på den korte tid. Med ”tag-over-hovedet”-garantien kan de studerende koncentrere sig om at komme godt i gang med deres nye uddannelse, udtaler centerchef Steen Frederiksen fra Professionshøjskolen Absalon.

  Garantien kan sammensættes på en måde, hvor det i første omgang får ”housing-karakter” for de studerende på de videregående uddannelser, der kommer udefra og står i akut boligmangel. Dertil kommer, at der fra kommunal side kan iværksættes en vifte af indsatser. Det kan eksempelvis være samarbejde med boligselskaberne, vandrehjem og kommunens bosætningskoordinator. Alt sammen i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne i forhold til studieoptag, antal studerende med lang transporttid osv. På økonomiudvalgsmødet blev det samtidig besluttet, at Guldborgsund Kommune støtter op om kampagner, der skal få flere unge til at søge mod Nykøbing Falster for at få en uddannelse.

  ”Erhvervsakademi Sjælland glæder sig også over Guldborgsunds initiativ om at etablere en ”tag-over-hovedet”-garanti, og at kommunen nu også støtter op om kampagner for at trække flere studerende til byen. Det er meget vigtigt, at Nykøbing Falster fremstår attraktivt som studieby, hvor man kan have et velfungerende liv som studerende og være del af et aktivt studiemiljø og det skal vi have fortalt endnu bredere ud, siger udviklingschef Jens Lautrup Nørgaard fra Erhvervsakademi Sjælland.

  Guldborgsund Kommune arbejder nu videre med konkrete oplæg til, hvordan beslutningen skal føres ud i livet samt hvordan kommunen kan støtte op om de øvrige anbefalinger, som Strategisk Uddannelsesforum har udarbejdet for at styrke uddannelsesområdet.

  FAKTA: Der er over 1.000 studerende på de videregående uddannelser i Nykøbing F. De læser til sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver, leisure managers, multimediedesignere og markedsøkonomer på Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland. Som noget helt nyt kan man også fra næste sommer også i læse til produktionsteknolog og leisure manager på dansk i Nykøbing.