Skip to main content

To daginstitutioner bliver til én samlet institution

Børnehuset Mariehønen og Børnehuset Lindholm bliver til én fælles daginstitution. Det besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på tirsdagens udvalgsmøde.

23. apr 2020

Indhold

    Når børnene på Østerbro skal i vuggestue og børnehave bliver det fremadrettet i en ny, samlet daginstitution. Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttede på sit møde tirsdag at lægge Børnehuset Mariehønen og Børnehuset Lindholm sammen, så det bliver én samlet daginstitution med fælles budget og fælles opskrivning.

    Allerede tilbage i 2018 blev de to institutioner reelt set sammenlagt med fælles leder og fælles forældrebestyrelse. Det skete som led i etableringen af det fælles kultur- og læringscenter på Østerbro. Nu har udvalget så besluttet at lægge institutionerne sammen til én samlet institution rent formelt, og dermed kan dagtilbuddet også få et nyt, fælles navn.

    ”Jeg synes, det er en rigtig fornuftig beslutning at lægge de to daginstitutioner sammen. Allerede i dag har de et meget tæt samarbejde og en fælles leder, så med den formelle sammenlægning kan institutionen nu også få et fælles navn og udnytte ressourcer og personale bedst muligt,” siger Simon Hansen, der er formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

    I dag er der 28 børn i Børnehuset Lindholm og 63 børn i Børnehuset Mariehønen. Den samlede institution vil fortsat råde over begge bygninger, og lokalerne skal renoveres og tilpasses til den nye institutions behov for indretning og opdeling af børnegrupper.

    Sammenlægningen er formelt trådt i kraft, mens en samlet venteliste og valg af nyt navn mv. forventes at være på plads i løbet af august 2020.