Skip to main content

Udvalg giver tilskud til seks turisme- og kulturprojekter

På trods af coronaudbruddet holder Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget fast i at uddele tilskud fra Turisme- og Kulturpuljen. Vi må ikke gå i stå, lyder budskabet fra udvalgsformanden.

20. mar 2020

Indhold

  Nok er meget sat i tomgang i disse uger, men der kommer en tid på den anden side af coronavirus. Derfor holder Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget fast i at give økonomisk støtte til lokale turisme- og kulturinitiativer. Denne gang fik seks projekter støtte.

  ”Vi må for alt i verden ikke gå i stå som følge af corona. Vi har som lokalsamfund og område et helt særligt ståsted for kultur og turisme, som vi fortsat skal udvikle. Vi vil derfor fortsat støtte alle de gode ideer og den store iværksætterlyst, der er her i Guldborgsund,” siger Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget.

  Fleksible støttevilkår

  Nogle af de aktiviteter, som der er givet støtte til, kan risikere at skulle flyttes til et senere tidspunkt end først planlagt, hvis restriktionerne i forbindelse med coronavirus fortsætter. Hvis det er tilfældet, skal man som tilskudsmodtager kontakte kommunen og aftale nærmere, så man kan beholde sit tilskud. Hvis arrangementet eller projektet nedlægges helt, skal tilskuddet betales tilbage til kommunen.

  ”Vi har valgt at sætte lidt elastik ind i forhold til støtten, så ingen skal betale tilskuddet tilbage, hvis man rykker et forårsarrangement til et sensommerarrangement. På den måde håber vi at sikre flest mulige aktiviteter afvikles alligevel” siger Martin Lohse.

  Kontaktoplysninger for mere information

  Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse på tlf. 25 18 18 13

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Der blev bevilget tilskud til følgende tre projekter fra Turismepuljen:

  Etablering af skinnecykler på en del af Gedserbanen

  Bevaringsforeningen Gedser Remise vil etablere en ny unik turismeoplevelse på Sydfalster, nemlig skinnecykling på en 4 km. strækning på Gedserbanen (veterantogsbane). Strækningen løber fra Marrebæk trinbræt til overkørslen ved Hasseløvej lige før Væggerløse station. Med etablering af skinnecykling på dele af Gedserbanen ønsker bevaringsforeningen at tiltrække turister, herunder de mange sommerhusgæster, der besøger området.

  Åbent DM for Megin-joller

  Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund sætter gang i en ny sejlsportsevent i Stubbekøbing. Målet er at sætte fokus på områdets muligheder for brugerne af denne bådetype og at styrke oplevelserne i det martime miljø i og ved farvandet Grønsund. DM for Megin Joller 2020 afholdes 21.-23. august, og der forventes at deltage 60 sejlere i 30 både fra ind- og udland. Sejlklubben har særlig fokus på det gode værtskab med henblik på at skabe en publikumsvenlig oplevelse på havnen i Stubbekøbing.

  Blomstringsfest

  Foreningen ”4990 i Focus” vil styrke Sakskøbings gastronomiske profil, særligt i forhold til frugtavl. Dette gøres med en såkaldt Blomstringsfestival, som skal afholdes i maj 2020. Formålet er at styrke byens image og samarbejde omkring lokal frugtavl på Lolland-Falster, at løfte omsætningen i turismeerhvervet, og at tiltrække flere turister. Blomstringsfestivalen afvikles i tæt samarbejde med mange af byens foreninger samt de omkringliggende frugtplantager.

  Der blev bevilget tilskud til følgende tre projekter fra Kulturpuljen:

  Musikfestival 2020 i Nysted

  Programmet for den nye musikfestival i Nysted består af musik og lyrik for især børn og unge. Koncerterne inviterer børn i forskellige aldersgrupper til at opdage den klassiske musik og dens instrumenter i et krydsfelt mellem fortællinger, dukketeater og musik. Festivalen, som også er rettet mod voksne, kan dermed bidrage til, at flere opdager såvel den klassiske musik såvel som de øvrige genrer på programmet. Ansøgeren Nysted Orgelmuseum og samarbejdspartneren Villa Marina er relativt nye i byen, og samarbejder med både Aarestrup-foreningen i Nysted og Nysted Erhvervs- og Turistforening.

  Open Orchestra med Copenhagen Phil

  Copenhagen Phils nye koncertformat med Open Orchestra-koncerter og forudgående besøg i klasseværelserne hos 500 børn i Guldborgsund taler i høj grad ind i et dannelsesfokus. Musikerne fra Copenhagen Phil vil i år give børnene en oplevelse af at komme tæt på både musikerne og instrumenterne, når de besøger børnene i deres klasseværelser. Under de to Open Orchestra-koncerter vil der på samme måde blive skabt en helt særlig musikalsk oplevelse, når tilhørerne kommer tæt på musikken, mens de bevæger sig rundt imellem instrumenterne under koncerten. Udover at man på den måde sætter tilhørerne i en mere aktivt lyttende rolle får man også en større oplevelse af samspillet musikerne imellem.

  Kunst- og naturprojektet Sommerland

  Sara Gade har i dette huskunstnerforløb fokus på anvendelse af naturens materialer i kreative processer. Ved at knytte bånd mellem eleverne og naturen skabes forståelse for, at vi skal værne om den og lokalmiljøet.

  Det tværfaglige kunst- og naturprojekt udføres i et samarbejde med Nr. Alslev Skole i et halvanden måneds forløb, hvor flere end 200 børn i indskolingen og på mellemtrinnet kommer til at opleve forløbet med de to kunstnere. Forløbet afsluttes med en udstilling, hvor forældre og hele lokalsamfundet inviteres med til at se resultatet.