Skip to main content

Udvalg godkender udvidelse af skæve boliger

Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet, at der skal opføres seks nye skæve boliger ved forsorgshjemmet Saxenhøj. Gode erfaringer med skæve boliger i Guldborgsund Kommune viser, at beboerne får et trygt og rigt hverdagsliv med mindre kriminalitet, færre problemer med misbrug, færre konflikter med personalet og færre indlæggelser på psykiatriske afdelinger.

15. sep 2020

Indhold

  Skæve boliger gør en positiv forskel for hjemløse, misbrugsramte og særligt udsatte borgere, der ikke trives i traditionelt udlejningsbyggeri.

  Guldborgsund Kommune har gode erfaringer med de nuværende 14 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing. Beboerne oplever generelt at få et mere trygt og rigt hverdagsliv med blandt andet mindre kriminalitet, færre problemer med misbrug, færre konflikter med personalet og færre indlæggelser på psykiatriske afdelinger.

  De skæve boliger er selvstændige boliger på cirka 41 kvadratmeter. Der er tale om toværelseslejligheder med egen indgang, køkken, bad og toilet. Boligerne udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.

  Nu har Social-, Sundhed- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet, at der skal opføres yderligere seks skæve boliger ved Forsorgshjemmet Saxenhøj.

  Bo Abildgaard, formand for Social-, Sundhed og Omsorgsudvalget, siger:

  ”Med de her seks nye skæve boliger er vi med til at sikre, at endnu flere af vores udsatte borgere med flere års hjemløshed, misbrug eller psykiske problemer, får deres helt eget hjem. Det er udsatte borgere, som ofte er henvist til midlertidige tilbud og ofte lever en kaotisk tilværelse. En skæv bolig betyder, at beboerne får mere ro og tryghed i hverdagen, og det øger chancerne markant for eksempelvis at komme ud af misbrug. Samtidig bliver vores borgere en del af et rummeligt institutionsmiljø ved forsorgshjemmet Saxenhøj, hvor personalet hjælper med medicinudlevering og hele døgnet rundt er til rådighed, hvis der er brug for hjælp.”

  For 15 år siden blev de otte første skæve boliger opført i Marianelund ved Forsorgshjemmet Saxenhøj. I marts i år, stod der seks nye skæve boliger klar på Maribovej, og nu er der altså seks mere på vej – denne gang på et braklagt areal mellem Æblevang og forvalterboligen.

  Mere flow på forsorgshjempladser

  Også blandt beboere på Forsorgshjemmet Saxenhøj har der været efterspørgsel på flere skæve boliger, da der er et ønske om at bo i sit eget hjem.

  ”Vi forventer, at vores udvidelse vil give et større flow på forsorgshjempladserne, da nogle af vores borgere, som har brug for et mindre indgribende tilbud, kan flytte over en i skæv bolig og få deres eget hjem, som faktisk også er deres ønske,” siger Bo Abildgaard.

  Prisen på byggeriet af de seks skæve boliger er cirka 3,7 millioner kroner. Der kan gives tilskud fra Boligstyrelsen på 400.000 kroner per bolig. For at byggeriet bliver til noget, er det en forudsætning, at disse penge bevilges. Det er derfor endnu for tidligt at sige noget om byggestart, da projektet også skal i udbud.

  I en skæv bolig får borgeren egen lejekontrakt – som i en almen bolig - og, ud fra en individuel vurdering, et mindre antal støttetimer. De skæve boliger har således intet med ophold på forsorgshjem eller botilbud at gøre.

  Visitationen til boligerne besluttes i samråd mellem myndighed og en ekstern afdeling under Saxenhøj. De skæve boliger er derfor forbeholdt borgere i Guldborgsund Kommune.