Skip to main content

Udvalg lægger op til sammenlægning af Østre Skole og Lindeskovskolen på fælles matrikel fra august 2020

Der skal skabes en ny, fælles skole på Østerbro, som skal være et læringsstærkt og kreativt kraftcenter i bydelen. Det indstillede et flertal i Børne, Familie og Uddannelsesudvalget i dag på et ekstraordinært udvalgsmøde. Indstillingen kommer i forlængelse af en politisk aftale mellem Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten.

12. jun 2019

Indhold

  For at sikre mere sammenhængskraft på hele Østerbro, og for at imødekomme mange familiers ønske til skolevalg, indstiller et flertal i Børne, Familie og Uddannelsesudvalget, at Lindeskovskolens og Østre Skoles distrikter lægges sammen fra august 2020.

  ”Vi vil skabe rammerne for, at der kan arbejdes med et kulturelt og dannelsesmæssigt udviklingsspor for hele området, og vi tror på, at vi kan skabe et endnu bedre skoletilbud for alle skolebørn i området ved at etablere én fælles skole,” siger udvalgsformand Simon Hansen.

  Inden forslaget blev sendt i høring havde udvalget lagt op til, at det nye, samlede skoledistrikt skulle drive skole på de to eksisterende matrikler med de yngste elever på den ene matrikel og de ældste elever på den anden matrikel. Men, samtlige høringssvar peger på, at hvis man vil sikre en ”vi-kultur” blandt både børn og personale, skal en fælles skole ligge på én matrikel. Det har et flertal i Børne, Familie og Uddannelsesudvalget lyttet til. Derfor foreslås det, at den nye, fælles skole samles på Lindeskovskolens matrikel med nødvendig udbygning og renovering.

  ”Udover egen hal og en god funktionel skolebygning har Lindeskovskolen langt bedre udearealer. Blandt andet et skovareal til undervisning og udflugter. Desuden er der et rigtig godt samarbejde med områdets daginstitutioner, og det er virkelig værd at bygge videre på,” siger udvalgsmedlem Bente Lerche-Thomsen (EL).

  Efter en endelig vedtagelse i byrådet er der lagt op til, at alle relevante parter – elever, lærere, forældre, daginstitutioner, kulturtilbud, boligforeninger, virksomheder, politikere, forvaltningen og andre – sammen udvikler fundamentet for den fælles skole. Det er afgørende for politikerne, at det er aktørerne rundt om skolen, der fastlægger den fremtidige profil.

  ”Vi er meget opmærksomme på, at det kræver både tid, kræfter og lokalt ejerskab at etablere en fælles kultur for en samlet skole. Derfor vil vi understøtte aktørernes ideer og ønsker til, hvad der skal ske, og hvordan det skal foregå, så vi får samlet det bedste fra de to skoler. Det skal udvikles i fællesskab mellem alle parter med reel inddragelse og indflydelse,” siger Ole K. Larsen (V), der er 2. viceborgmester.

  I en række af høringssvarene er der opfordret til, at der afsættes tilstrækkelig ledelseskapacitet, og at det bliver tydeligt, hvordan man sikrer børnenes trivsel og faglige udvikling. Parterne bag den politiske aftale lægger således vægt på, at ledelses- og medarbejderkraften for de to skoler videreføres i sammenlægningen. Samtidig opfordrer man administrationen til hurtigst muligt at afklare den fremtidige ledelsesstruktur.

  ”Vi ved, at ændringer altid skaber en vis form for usikkerhed blandt forældre, børn og personale. Derfor er det vigtigt, at alle parter inddrages i skabelsen af en ny, fælles skole. Det er også vigtigt, at Lolland-Falsters Lærerforening og BUPL inviteres med, og at vi laver en form for tryghedsaftale, så der er sikkerhed for medarbejderne. Sammenlægningen skal være et fælles projekt med et positivt fortegn. Det er visionen,” siger Annemette S. Johnsen (SF).

  Borgmester John Brædder siger:

  ”Det er vigtigt for os, at økonomien hænger sammen, og at sammenlægningen ikke er en spareøvelse. Samtidig vil et salg af arealerne ved Østre Skole til byfortætning kunne bidrage til finansiering af den nye skole. Vi mener det, når vi siger, at visionen er at skabe et endnu bedre skoletilbud for alle børn på hele Østerbro.”

  Indstillingen fra Børne, Familie og Uddannelsesudvalget skal behandles i Økonomiudvalget på et ekstraordinært møde og efterfølgende i byrådet på mødet den 20. juni 2019.

  Høringssvarene kan læses som bilag til dagens udvalgsmøde.