Skip to main content

Udvalg vil have udlejningsboliger godkendt inden lejer flytter ind

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget i Guldborgsund Kommune ønsker, at visse udlejningsboliger godkendes af kommunen inden de lejes ud. Udvalget vil nemlig gøre brug af den ”anmelderordning”, som Folketinget i december gav kommunerne, som værktøj til at forhindre udlejning af dårlige boliger. Hvorvidt anmelderordningen bliver en del af kommunens boligsocialeindsats, skal byrådet tage endelig stilling til.

23. feb 2021

Indhold

  Er en ejendom over 40 år gammel, og har den ikke været lejet ud inden for de sidste 6 måneder, så kan nye regler betyde, at ejendommen skal godkendes af kommunen, før en lejer kan flytte ind.

  Det sker på baggrund af en ny ordning, som Folketinget vedtog tilbage i december. ”Anmelderordningen”, som den officielt hedder, giver nemlig kommunerne mulighed for, at besigtige en ejendom inden den lejes ud.

  Det er op til den enkelte kommune, om de vil benytte ordningen, men står det til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, så er det en ordning, der skal være en del af kommunens boligsocialeindsats.

  -          Vi arbejder målrettet for at komme det her fænomen til livs i kommunen, hvor en ejer udlejer dårlige og sundhedsskadelige ejendomme ud. Så når vi har fået den her mulighed for at forebygge udlejning af nogle af de her ejendomme, så mener vi, at vi skal gøre brug af det, siger formand for udvalget Peter Bring-Larsen.

  Byrådet skal træffe den endelige beslutning om, den nye ordning skal indføres i kommunen. Indføres den, så skal ejeren af en ejendom, hvor seneste lejekontrakt er udløbet mere end 6 måneder før nyudlejning, og hvor bygningen er mere end 40 år gammel, anmelde en påtænkt udlejning til kommunen senest 30 dage inden lejekontrakten indgås.

  Kommunen skal så inden for 15 dage meddele, om boligen skal besigtiges. Kommunen har herefter 30 dage til at tage stilling til, om boligen kan godkendes, eller om den skal kondemneres. En tredje mulighed er, at boligen ikke kan kondemneres, men at vedligeholdelsesmangler bør indbringes for huslejenævnet.

  Hvis udlejeren ikke har overholdt anmeldelsespligten, og boligen efterfølgende kondemneres, kan kommunen genhuse borgeren på udlejerens regning. Desuden kan udlejeren ifalde bødestraf for at udleje i strid med anmeldelsespligten.

  Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget anbefaler at ordningen evalueres efter et år for at se om det nye værktøj giver de resultater, som det skal.

  Hvis byrådet beslutter at indføre anmelderordningen i kommunen, så siger loven, at der skal gå tre måneder fra offentliggørelsen til at ordningen kan træde i kraft.