Skip to main content

Udvalg vil udligne prisen på de ældres mad og betale for udbringningen

Det skal koste det samme for ældre at få mad, uanset hvor i kommunen man bor. Og prisen på maden skal være ens, uanset om man kan spise lidt eller meget. Det mener Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune. Udvalget lægger derfor op til en ensartet prissætning på maden til de ældre, og at kommunen skal betale for størstedelen af udbringningen.

19. nov 2019

Indhold

  Hvert år på denne tid prisreguleres taksterne for mad til de borgere, som er visiteret til mad. Netop prisreguleringen for 2020 var en af de sager, som Social, Sundhed og Omsorgsudvalget skulle tage stilling på udvalgets møde mandag. I år var sagen anderledes end den plejer, da et nyt madkoncept er besluttet, hvor der blandt andet er mulighed for valgfrie portionsstørrelser. Dermed skulle der fastlægges priser for det nye koncept.

  Og her var udvalget enige om, at borgere med en mindre appetit ikke skal betale forholdsmæssigt mere for maden end borgere, der spiser et fuldt måltid. Udvalget har derfor i prissætningen taget udgangspunkt i prisen på en almindelig middagsret, som findes på menukortet i dag. Den vejer 500 gram og vil med prisreguleringen koste 52 kroner i 2020. Således foreslår udvalget, at al mad – uanset om man vælger en af de faste portionsstørrelser, eller om man vælger mad efter vægt – skal koste 10,40 kroner pr. 100 gram. Altså en femtedel af prisen på en almindelig middagsret.

  ”Der har været mange tal oppe at vende i denne sag, og der har været mange modeller i spil. Det, der er vigtigt for udvalget, er, at alle borgere stilles lige. Det skal ikke være dyrere at have en mindre appetit. Det løser vi med en ensartet og retfærdig prissætning, som den vi foreslår nu,” siger Bo Abildgaard, der er formand for Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i Guldborgsund.

  Vil betale for udbringning

  Udvalget besluttede også at anbefale byrådet, at kommunen skal betale størstedelen af udgifterne til udbringning af mad til de ældre, så borgernes udgift udgør 3 kroner uanset portionsstørrelse. Dette skal ses i lyset af, at den faktiske omkostning for kommunen er 12 kr.

  Men med den nye mulighed for mad i valgfrie portionsstørrelser bliver prisen på udbringning relevant. Det skyldes, at der i lovgivningen er et loft over priserne, så den samlede pris (mad + udbringning) ikke må overstige 55 kroner. Og da en almindelig hovedret koster 52 kr. betaler borgeren 3 kr. for udbringning af maden. En mindre portion inklusive udbringning ville blive forholdsmæssigt dyrere, end de almindelige portioner, da en mindre portion inklusive udbringning ikke rammes af loftet på de 55 kroner. En borger som vælger at købe en mindre portion, ville således komme til at betale den fulde omkostning for udbringning på 12 kr. i stedet for de 3 kr. som man betaler for en normal portionsstørrelse. Dette finder udvalget ikke rimeligt.

  ”Problemet opstår kun, fordi vi har lavet en serviceforbedring, og det er jo ikke rimeligt for borgeren. Prisen på mad skal selvfølgelig være den samme, uanset hvor i kommunen den ældre bor, og uanset hvor vedkommende spiser sin mad.” siger Næstformand Jens Erik Boesen.

  Det er byrådet, der skal træffe den endelige beslutning og godkende de nye takster. Byrådet tager stilling til sagen på sit møde i december.