Skip to main content

Unikt samarbejde har givet hurtigt internet til mange borgere i Guldborgsund Kommune

Om godt et år vil ca. 95% af borgerne i Guldborgsund Kommune have en hurtig internetforbindelse. Det skyldes et unikt samarbejde mellem borgere, leverandører og Guldborgsund Kommune. I dag holder Landdistrikternes Fællesråd en stort anlagt konference om emnet.

18. sep 2017

Indhold

  Guldborgsund Kommune er langt fremme når det handler om at sikre hurtigt internet til borgerne. Også i de områder, hvor der er lidt langt mellem husene. Med udgangen af 2018 vil ca. 95% have adgang til en hurtig internetforbindelse, vurderer kommunen.

  I dag holder Landdistrikternes Fællesråd og Randers Kommune en stort anlagt bredbåndskonference, og Guldborgsund Kommunes bredbåndskonsulent, Niels Kjærgaard, sidder i panelet for blandt andet at inspirere andre kommuner til, hvordan de kan understøtte udbredelsen af hurtigt internet til borgerne.

  Nøglen til succes er ifølge Niels Kjærgaard det meget unikke samarbejde, som er blevet opbygget mellem borgere, internetleverandører og kommune. Kommunen må ikke selv være leverandør af hurtigt internet til borgerne, men i stedet for at overlade det hele til borgerne og leverandørerne, fungerer kommunen som brobygger og støtter borgergrupper i at synliggøre behovet over for leverandører. Desuden satses der på flere forskellige teknologier, frem for kun at satse på eksempelvis fibernet. Tilsammen har det sat fart på udbredelsen.

  ”I Guldborgsund er vi så heldige at have mange ildsjæle med interesse for området, og de lægger virkelig meget tid i arbejdet. Samtidig har vi nogle leverandører, som i høj grad kigger i Guldborgsunds retning og som i øjeblikket løber meget stærkt for at kunne følge med efterspørgslen. Som kommune kan vi understøtte samarbejdet, og når alle bidrager og lægger kræfter i, skaber det store resultater,” siger Niels Kjærgaard.

  En af de lokale ildsjæle, som har været med til at sikre hurtigt internet til en række landsbyer, er Kim Busk Jensen. Han bor i Horreby og er med i den lokale landsbyforening Falsters Hjerte. Her har 80-90% af alle hustande nu en hurtig forbindelse, og målet er 100%.

  ”Det har løftet vores projekt utrolig meget at have en kontaktperson i kommunen, som kan koordinere indsatserne mellem os og de øvrige ildsjæle andre steder i kommunen, så vi kan lære af hinanden og dele vores viden. Desuden kan vi hente hjælp til forskelige tekniske løsninger og til samarbejdet med leverandørerne. Der er ingen tvivl om, kommunens bredbåndskonsulent har været medvirkende til, at vi er nået så langt,” siger Kim Busk Jensen.

  Siden Guldborgsund Kommune for godt halvandet år siden oprettede en stilling som bredbåndskonsulent og ansatte Niels Kjærgaard, har op mod 7.000 borgere, der før døjede med en meget langsom internetforbindelse, nu fået fart på nettet. Og med udgangen af 2018 er det kun ganske få borgere i kommunen, som mangler hurtig internetforbindelse. Mellem 3-5% vurderer bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard. Men dem får kommunen svært ved at hjælpe, som det ser ud lige nu, da det er husstande, som ligger helt afsides eller gemt i skov, så selv den luftbårne teknologi har svært ved at komme derud, forklarer han.

  ”Der er nogle få steder i kommunen, hvor det ikke er rentabelt for leverandørerne og markedskræfterne at sikre hurtig forbindelse. Det er en stor udfordring for de berørte borgere, og jeg har fuld forståelse for, at det er frustrerende. Som teknologien er lige nu, er det svært at løse – også for kommunen, som jo ikke må være en direkte leverandør. Her må vi håbe, at den statslige støttepulje i endnu højere grad kan understøtte de husstande, hvor markedskræfterne ikke slår til,” siger Niels Kjærgaard.