Coronavirus

Vi er tilbage i normal drift. Enkelte af vores tilbud og services er dog stadig berørt af corona-situationen.

Dekorativt billede

Herunder kan du få et overblik over, hvordan de forskellige områder fungerer lige nu.

Borgerservice og biblioteker

Borgerservice

For at blive betjent skal du bestille tid, før du møder op.

Ligesom alle andre skal vi holde afstand, så der vil ikke være plads til ret mange ad gangen inde i Borgerservice. For at undgå, at folk kommer til at stå i kø og vente udenfor i al slags vejr, indfører vi krav om tidsbestilling ved alle ærinder i Borgerservice. Man kan altså ikke længere bare komme ind fra gaden og blive betjent.

Vi har åbent som vi plejer, både i Nykøbing og i de decentrale borgerservicecentre. Dog vil Nørre Alslev videobaserede Borgerservice ikke have åbent, da denne ikke er bemandet og vi derfor ikke kan sikre den nødvendig hygiejne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sådan bestiller du tid

Uanset hvilket ærinde du har i Borgerservice, skal du bestille tid. Du skal uanset ærinde - bestille tid telefonisk på 54 73 10 00 i kommunens telefontid mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-12.

Biblioteker

Vi åbner op for åbent bibliotek mandag til fredag fra mandag den 10. august

Det er med stor glæde at vi kan meddele, at du fra mandag den 10. august igen kan benytte dig af åbent bibliotek på alle vores biblioteker fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 7 til 22.

Selvbetjening mandag til fredag

Vi har valgt at åbne op for det selvbetjente bibliotek i hverdagene, da vi der kan sikre den nødvendige rengøring i forebyggelsen af smitte med covid-19.

Selvbetjening i morgentimerne på børnebiblioteket

Børnebiblioteket på Hovedbiblioteket vil dog kun være selvbetjent kl. 8.00 til 10.00 om morgenen. Derudover er der naturligvis betjening som vanligt - også i børnebiblioteket - hvor I er meget velkommen til at kigge forbi og låne bøger.

Stadig samme gældende restriktioner

Når du er på biblioteket, er det de samme restriktioner, der er gældende som hidtil og det betyder, at du er velkommen til at låne og aflevere materialer samt læse avis og benytte pc’erne.

Husk at holde god afstand og spritte af.

I takt med at vi åbner op for åbent bibliotek, lukker vi igen for aflevering via brevsprækker og postkasser på vores biblioteker. Det sker allerede i løbet af uge 32.

Guldborgsund-bibliotekerne er fortsat meget aktive på hjemmesiden og de sociale medier, så hold dig gerne orienteret her.

Advokatvagten tilbyder nu telefonisk rådgivning

Grundet Corona har det indtil nu ikke været muligt at booke en tid til personlig samtale med advokatvagten i Nykøbing Falster, men nu er det igen muligt at få en snak – det foregår bare over telefonen, hvor advokaten ringer dig op.

Hvis du ønsker at booke en tid, skal du som altid ringe ind til Borgerservice på telefon 54 73 10 00.

Samtale med advokaten foregår som altid om tirsdagen i tidrummet kl. 16.30 til 18.

Dagtilbud og skoler

Alle afdelinger er fuldt genåbnet og i normal drift.

Vores afdeling på rådhuset arbejder for eksempel med visitation til forskellige typer af støtte og specialpædagogisk bistand, indskrivning i dagtilbud, betaling af regninger, udarbejdelse af materiale til skoler og dagtilbud, vejledning af borgerne, de daglige indberetninger til ministerier og styrelser, klagehåndtering og politisk betjening.

Du kan kontakte os på mail boernoglaering@guldborgsund.dk eller via kommunens hovednummer 54 73 10 00.

Jobcenter

Jobcentret

Alle afdelinger er fuldt genåbnet og i normal drift. Der vil dog stadig være samtaler og tilbud, der foregår telefonisk eller digitalt. Når du bliver indkaldt til samtale eller aktivering, skal du derfor huske at tjekke i indkaldelsen, om det foregår telefonisk, digitalt eller ved fysisk fremmøde i jobcentret eller på aktiveringsstedet.

Vi sørger selvfølgelig for, at alle retningslinjer vedrørende god hygiejne er overholdt, så det er trygt at komme til møder og samtaler hos os.

Integrationscentret

Det er muligt at komme til samtaler ved fysisk fremmøde i integrationscentret. Det er også muligt at deltage i aktiveringsprojekter.

Når du bliver indkaldt til samtale eller aktivering, så husk at tjekke i indkaldelsen, om det foregår telefonisk, digitalt eller ved fysisk fremmøde i jobcentret eller på aktiveringsstedet.

Socialområdet for børn, unge og familier i Center for Arbejdsmarked

Socialområdet for børn, unge og familier er åbent som normalt, og vi er også fysisk tilstede på arbejdspladsen.

Det betyder blandt andet, at kommunerne skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. Sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, gives igen som normalt, og samvær mellem anbragte børn og forældre, der hvor rammerne for samværet med afsæt i COVID19 eventuelt midlertidigt har været ændret, foregår normalt som før nedlukningen.

For alle områder gælder det, at vi selvfølgelig vil sikre, at alle retningslinjer vedrørende god hygiejne er overholdt, så det er trygt at komme til møder og samtaler hos os.

Social-, handicap- og psykiatriområdet

Alle vitale funktioner er tilgængelige. Det er eksempelvis døgninstitutioner, botilbud, forsorgshjem og § 85-støtte i eget hjem. Det gælder også myndighed og visitation af nødvendige og livsvigtige opgaver og hjælpemidler.

Flere af aktivitets- og samværstilbuddene er i gang med at genåbne. Kontakt det enkelte tilbud for nærmere information.

Besøg i botilbud

I forbindelse med ophævelse af besøgsforbud i de sociale botilbud i Danmark, er vi glade for igen at kunne byde velkommen til pårørende i vores botilbud i Guldborgsund Kommune.

I vores botilbud er der stadig borgere, der er særligt sårbare i forhold til coronasmitte, og vi vil derfor opfordre til, at vi alle fortsat hjælpes ad med at minimere risikoen for smitte. Derfor beder vi alle følge disse retningslinjer, anbefalinger og regler:

Regler:

 • Husk at booke en tid til dit besøg, så kan vi sørge for, at der ikke er for mange personer af gangen
 • Husk at oplyse, hvor mange der kommer på besøg.

Vi forventer:

 • At du som besøgende overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer
 • At du kun kommer på besøg, hvis du er rask
 • At du vasker/spritter hænder ved ankomst
 • At du holder den anbefalede afstand
 • At du rengør berørte overflader (borde, stole osv.) efter besøg, uanset hvor besøget har fundet sted.

Vi anbefaler:

 • At besøg primært foregår udendørs
 • At besøg alternativt foregår i borgerens egen bolig, og at besøgende, hvis det er muligt, benytter adgang direkte ind i borgerens bolig
 • At besøg som en sidste mulighed foregår i botilbuddets fællesarealer, men dette skal aftales med personalet på forhånd.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

Vejledningsteamet

Vejledningsteamet står til rådighed ved telefonisk henvendelse på 25 18 25 80 og mail: Vejledningsteamet@guldborgsund.dk

Guldborgsund Handicap

Klub Solstrålen og Specialtilbuddet på Saxenhøj holder lukket.

Læs ovenfor vedrørende besøg i botilbud.

Guldborgsund Handicap kan kontaktes på telefon 54 73 23 40 - mail: handicap@guldborgsund.dk og på hjemmeside: www.handicap.nu

Center for Afhængighed

I Center for Afhængighed er vi tilbage på normal drift.

Alle retningslinjerne bliver overholdt i forhold til håndhygiejne, holde afstand og forsamlingsregler.

Socialpsykiatrien

Alle medarbejdere i bostøttefunktioner i Socialpsykiatrien kan kontaktes af de borgere, de er kontaktpersoner for.

Læs ovenfor vedrørende besøg i botilbud.

§99 Støttekontakt-teamet arbejder som vanligt, når det handler om akutte henvendelser, og kan kontaktes på telefon 54 73 28 02.

Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang

Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang er tilbage i normal drift, og alle borgerrettede indsatser fungerer igen. Det gælder §110-boformen, Fjordvang §107/108, Socialmedicinsk afdeling og Ekstern afdeling for §85-området.

Der er indført særlige smitteforebyggende foranstaltninger i alle afdelinger, som fremgår af tydelig skiltning.

Alle retningslinjer fra sundhedsmyndigheder og regering, ekempelvis hold afstand, god håndhygiejne, forsamlingsregler m.m., overholdes.

Læs ovenfor vedrørende besøg i botilbud.

Modtagelsen kan kontaktes på telefon 54 73 30 65.

Marie Grubbe Ung & Uddannelse

Følgende af vores tilbud er åbne, og driften foregår efter de forholdsregler og retningslinjer, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen og Folketing:

 • Marie Grubbe Kraghave
 • Marie Grubbe STU
 • Autismecenter Guldborgsund
 • STU Guldborgsund
 • Ungdomsboligerne Guldborgsund

På botilbuddene Marie Grubbe Kraghave og Autismecenter Guldborgsund er der begrænsede besøgsmuligheder, og alle besøg skal koordineres med ledelsen.

Ekstern mødevirksomhed og indskrivninger er på tiden sat i bero.

Hvis man som borger har brug for at komme i kontakt med afdelingerne, kan man kontakte:

 • Forstander på Marie Grubbe Ung & Uddannelse Per Raith på 25 18 21 80
 • Afdelingsleder på Marie Grubbe Kraghave Jette Hasgaard på 25 18 21 40
 • Afdelingsleder på Autismecenter Guldborgsund Lasse Frederiksen på 25 18 21 58
 • Afdelingsleder på Marie Grubbe STU Agnes Petersen 25 18 22 59
 • STU Guldborgsund 25 18 21 48
 • Ungdomsboligerne Guldborgsund 25 18 22 55

Myndighed

Myndigheden kan kontaktes mandag, tirsdag, onsdag kl. 9–15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9–12.

 • Hjælpemidler - 54 73 23 60
 • Ældrevisitatorerne - 54 73 21 90
 • Boliganvisningen - 54 73 21 65/66
 • Forvisiteringen - 54 73 21 61
 • Kropsbårne hjælpemidler - 54 73 23 62/63/64
 • Inkontinens hjælpemidler - 54 73 23 65/66

Kultur- og fritidsområdet

September 2020

Alle kommunens kulturinstitutioner, haller og svømmehaller er genåbnet.

Når du benytter dig af ovennævnte tilbud, er det vigtigt, at du følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. hygiejne og rengøring for at undgå smittespredning af Covid-19.


09. juni 2020

Genåbningsplan for Kulturfabrikken og Kulturforsyningen

Alle foreningerne på Kulturforsyningen kan genoptage deres aktiviteter fra onsdag d. 10. juni og fra torsdag d. 11. juni på Kulturfabrikken. Da nøglebriksystemet skal opdateres til et nyt system, kan de foreninger, som har ærinder inden systemet er oppe at køre igen, kontakte leder for Culthus – Mette Lima på metl@guldborgsund.dk Der vil så være en medarbejder til stede til at låse op.
Der bliver sat plakater op i alle lokaler, som fortæller hvor mange personer man må være i det pågældende rum, afhængigt af hvilken type aktivitet der udøves.
Der bliver ligeledes sat opslag op, som tydeligt beskriver, hvad brugerne af husene skal udføre af rengøring, inden de forlader et lånt lokale. I hvert lokale stilles der spand, sæbe, sprit og håndsprit, således at det er nemt for foreningerne at gøre rent efter sig.
Ved lån af køkken på Kulturforsyningen får man ved lån af nøgle til køkkenet instruktion i hvordan hygiejnekravene skal udføres.

Foreningerne har ansvaret for at låse efter sig udenfor almindelig åbningstid, når de forlader bygningerne.

Det er foreningernes ansvar at sikre at deres medlemmer overholder alle de retningslinjer som er udstukket af Kulturministeriet.

Kulturfabrikken åbner igen for adgang til Skatehallen. Dette sker fra torsdag d. 11. juni. For at tilgodese, at flere skoler kører med formiddags- og eftermiddagsundervisning, ændrer vi åbningstiderne til kl. 11.00-18.00 (normal åbningstid er kl. 14.00-20.00).
Der vil i starten være adgang for max 20 personer i skatehallen og cafeen, og dette antal vil forøges i takt med at brugerne får indarbejdet en rutine i forhold til at overholde afstands og hygiejneforskrifter. Dog er man velkommen til at hænge ud udendørs til det bliver ens tur til at komme ind i skatehallen. Der dedikeres en medarbejder i hele åbningstiden til at hjælpe brugerne med at overholde alle retningslinjer og vi udskyder salg fra cafeen, indtil alle de nye rutiner er på plads. Salg af dagsbilletter og 10-turskort foregår udelukkende via MobilePay.

8. juni 2020

Fritidsafdelingen har udsendt nyhedsbrev indeholdende:

 • Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter (fase 2 og 3)
 • Forsamlingsforbuddet hæves mandag den 8. juni til 50 personer

Klik her for at læse nyhedsbrevet.


20. maj 2020

Fra mandag den 25. maj åbner Musikskolen for så megen undervisning som muligt ud fra de sundhedsmæssige gældende regler og rammer. Det betyder, at der i første omgang åbnes for soloundervisningen.

Alle kommunens kulturinstitutioner, haller og svømmehaller genåbner når den ansvarlige leder kan sikre, at det sker på en måde hvor smittespredning begrænses mest muligt, og Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan overholdes.

Pleje- sundhed- og omsorgsområdet

Guldborgsund Genoptræning og Center for Hjerneskaderehabilitering

Guldborgsund Genoptræning har åbent for træning af borgere med henvisning til genoptræning i Nykøbing. Der kan være ventetid på ikke-akutte henvisninger, men vi vil gøre vores bedste for at komme hurtigt og sikkert i gang.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med træning.

Der er igen åbent for selvtræning. Som selvtræner er det vigtigt, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for afstand og hygiejne samt de retningslinjer, der er for antal af personer i de enkelte lokaler. På hvert selvtræningssted er åbningstider og max antal personer i lokalet angivet på døren.

Center for Hjerneskaderehabilitering har nu også åbent for ikke-akutte henvisninger. Borgere i rehabiliteringsforløb på Center for Hjerneskaderehabilitering vil fortsat modtage træning, undervisning og andre indsatser, som tilbydes under Center for Hjerneskaderehabilitering.

Aktivitets- og samværstilbuddet er genstartet på mindre hold og er planlagt til at ske både indendørs og udendørs.

Både Guldborgsund Genoptræning og Center for Hjerneskaderehabilitering følger naturligvis hygiejne- og rengøringsanbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Center for hjerneskaderehabilitering er midlertidigt flyttet til Bakkehuset, Fjordbakken 79. Her vil døgnpladserne være, indtil byggeriet på Møllebakken er færdigt, så de permanent kan flytte ind.

Fra mandag d. 18 maj vil borgere med ambulant træningstilbud således kunne indkaldes til både Bakkehuset, Fjordbakken 79 samt til Genoptræningen på Møllebakken 5.

Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet, hvor træningen foregår – ligesom det klart vil fremgå, hvilken indgang der skal benyttes.

Samtaler med både borgere og pårørende vil ligeledes foregå på de to nævnte adresser, samt på Aarslewsgade 5, 4800 Nykøbing Falster.

Langsom genåbning af Sundhedsplejen

Sundhedsplejen vil fra mandag den 4 maj påbegynde hjemmebesøg eller konsultation til alle familier med børn under 1 år. Der vil blive taget følgende forholdsregler, grundet COVID-19:

I ringes op før besøget eller konsultationen for at afklare om der er sygdom i familien, samt forberede jer på vores procedure.
Alle besøg og konsultationer vil være så korte som mulige og sundhedsplejersken vil anvende værnemidler, og I bedes holde 2 meters afstand. Dette af hensyn til at passe på jer og os.

Konsultation er fortsat kun efter aftale.

Der henvises til www.sundhedsvejen.dk hvor du kan se dit barns journal.

Vi opfordrer til at mødregrupper ikke mødes privat.

Forældre som har spørgsmål vedrørende deres børn er altid velkomne til at kontakte sundhedsplejen telefonisk.

Hjemmepleje, sygepleje, plejeboliger, caféer, selvtræning, aktiviteter og seniorsamtaler

Hjemmepleje

I Hjemmeplejen leverer vi alle visiterede ydelser, skulle der komme udbrud af Coronavirus, kan det blive nødvendigt at reducere visse ydelser. Skulle det blive aktuelt, vil det ske efter en individuel vurdering og de berørte vil få direkte besked.

Sygepleje

I Sygeplejen leverer vi alle visiterede ydelser, skulle der komme udbrud af Coronavirus, kan det blive nødvendigt at reducere visse ydelser. Skulle det blive aktuelt, vil det ske efter en individuel vurdering og de berørte vil få direkte besked.

Besøg på plejecentre i Guldborgsund Kommune

Der kan som udgangspunkt frit aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejecentrene. Når du kommer på besøg, skal du huske Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Alle SKAL bære mundbind eller visir, når man bevæger sig ind på et plejecenter.

Det gælder fortsat:

 • Besøgende skal være symptomfri - også i forhold til lette symptomer
 • Besøg skal så vidt muligt foregå i beboerens bolig
 • Der skal holdes afstand. Undgå så vidt muligt håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt. Hvis det ikke er muligt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du/I anvender et mundbind eller visir
 • Der skal holdes to meters afstand til andre beboere og til personalet, også selv om du anvender mundbind/visir
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Ryd op, luft ud og vask af efter dit besøg.

De nationale sundhedsmyndigheder har bedt os om at lave restriktioner i tilfælde af smitte og/eller mistanke om smitte på et af vores plejecentre. Det kan indebære nedlukning af hele eller dele af plejecentret. Vi kan ligeledes blive pålagt at lukke midlertidigt, hvis de nationale sundhedsmyndigheder mener, det er nødvendigt.

Hvis en hel eller delvis nedlukning skulle blive nødvendig, vil det være ledelsen på det enkelte plejecenter, der beslutter, hvornår og i hvilket omfang der kan være ude- og/eller indendørs besøg på stedet.

Hvis I har spørgsmål om regler eller retningslinjer, er I altid velkomne til at kontakte personalet eller lederen af plejecentret.

Caféer, selvtræning og aktiviteter er genåbnet

Vi ved, at mange af vores ældre borgere har savnet muligheden for at købe mad, træne og gå til sociale aktiviteter. Nu er disse tilbud genåbnet. Men alle tilbud er åbnet med restriktioner og forbehold.

Det betyder, at man som bruger af samtlige tilbud skal være symptomfri og følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Derudover skal ALLE bære mundbind eller visir, når man bevæger sig ind i på caféer, træningsområder og aktiviteter på et plejecenter.

Husk altid at følge de lokale retningslinjer og personalets anvisninger.

Caféer på plejecentre, selvtræning og aktiviteter genåbnede den 14. september 2020. Cafeer uden for plejecentrene på Blishøjgårdcentret, i Lindehaven og på Præstemarken åbnede den 9. september 2020.

Klik her, hvis du vil læse mere om de forskellige aktivitetstilbud.

Seniorsamtaler 65+

Du kan igen få seniorsamtaler. Klik her, hvis du vil læse mere om tilbuddet.

Tandplejen

Tandplejen holder åbnet iht. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for spredning af Covid 19.

Tandplejen har åbent for nødbehandlinger på alle hverdage mellem kl. 08.00 – 15.00, hvor der er åbent for telefonisk kontakt med henblik på visitering af de patienter som skal modtages i klinikken.

Elektronisk tidsbestilling/booking er ikke muligt.

Alle patienter og pårørende skal bruge mundbind og handsker. Handsker udleveres. Værnemidlerne skal bruges under hele besøget.

I weekenden henvises til Tandpinevagten, der har telefon 29 60 01 11, hvor der kan ringes mellem kl. 9.30- 11.30.

Myndighed

Myndigheden kan i helt akutte tilfælde kontaktes mandag-tirsdag-onsdag-torsdag fra kl. 9–15 og fredag fra kl. 9–12.

Hjælpemidler - 54 73 23 60
Ældrevisitatorerne - 54 73 21 90
Boliganvisningen - 54 73 21 65/66
Forvisiteringen - 54 73 21 61
Kropsbårne hjælpemidler - 54 73 23 62/63/64
Inkontinens hjælpemidler - 54 73 23 65/66

Familieområdet

Opdateret september 2020 - Familie og Forebyggelse er genåbnet

Det betyder, at du kan kontakte os på almindeligvis igen. Du kan som borger kontakte os via kommunens hovednummer 54 73 10 00, der vil viderestille dig til afdelingen. Du kan kontakte os telefonisk i åbningstiden:

Mandag-onsdag kl. 8-15.30

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-12.30

Alle sociale sager behandles som normalt. Midlertidige afgørelser og beslutninger, der er truffet under nedlukningen ophæves. De afgørelser, der oprindeligt er truffet, træder således igen i kraft.

I tilfælde af øget smittetryk eller konkrete smittetilfælde kan vi være nødsagede til at genetablere dele af nødberedskabet.

Vi har i Familie & Forebyggelse etableret vores nødberedskab.

Det betyder, at vi kun håndterer kritiske og akutte situationer. Hvis du får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under vilkår, der er skadelige for barnet/den unge, skal du fortsat underrette kommunen. Klik her for at underrette kommunen.

Du kan som borger kontakte os via kommunens hovednummer 54 73 10 00, der vil viderestille dig til afdelingen. Åbningstiden for telefoniske henvendelser er 8.00 til 15.30.

PPC åbner nu delvist

Psykologisk Pædagogisk Center åbner d. 5. maj igen for psykologsamtaler. De borgere der allerede er i et forløb eller skal op starte et forløb, vil blive kontaktet for en aftale enten pr. telefon eller via E-boks.
I forhold til den åbne rådgivningsfunktion vil proceduren være den samme som hidtil, og rådgivningen vil forsat primært forgå via telefon eller Skype.
Udredninger, undersøgelsesforløb, legeterapi er ikke omfattet denne fase af genåbningsplanen.

Hvordan er situationen på Socialområdet for børn, unge og familie?

Genåbningen af samfundet er i fuld gang, efter at store dele har været lukket ned på grund af COVID-19. Guldborgsund Kommune står også midt i en genåbning, hvilket betyder at der åbnes op på de forskellige områder.

Social- og Indenrigsministeriet, har den 10. juni 2020, offentliggjort en ny bekendtgørelse nr. 833 af 10.06.2020, om ophævelse af bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Den nye bekendtgørelse ophæver tidligere bekendtgørelse nr. 559 af 30 april 2020. Ophævelsen medfører, at kommunerne blandt andet skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. At sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, igen skal gives som normalt, samt at samvær mellem anbragte børn og forældre, der evt. midlertidigt har været ændret til at foregå ved f.eks. videokommunikation, igen skal foregå normalt som før nedlukningen.

Det betyder også, at der ikke længere kan træffes afgørelser efter COVID-19-bekendtgørelsen. Desuden bortfalder de midlertidige afgørelser og beslutninger, der er truffet efter bekendtgørelsen, senest syv dage efter ophævelsesbekendtgørelsens ikrafttræden. De afgørelser, der oprindeligt er truffet i forhold til borgerne, træder således igen i kraft. Borgeren skal derfor modtage den fulde hjælp og støtte, der i sin tid er truffet afgørelse om. Hvis hensynet til borgeren i den aktuelle smittesituation gør, at dette ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. fordi borgeren er i en særlig risikogruppe, skal der træffes en ny afgørelse om hjælp, der kan afhjælpe borgerens behov, efter de almindelige regler i serviceloven.

Der kan være særlige omstændigheder i forhold til frister og afgørelser truffet i sager under Børne- og Ungeudvalget, hvilket man kan orientere sig om i bekendtgørelse 833 af 10.6.2020.

Link til Bekendtgørelse 833 af 10. juni 2020: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/833

Selv om COVID-19-bekendtgørelsen er ophævet, skal myndighederne fortsat følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om COVID-19. Det er blandt andet relevant ved fysiske møder med borgerne.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte din sagsbehandler direkte på mail eller telefon.

Midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og tilbud m.v. på Socialområdet for børn, unge og familier

Folketinget vedtog den 31. marts 2020 Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.
Loven er trådt i kraft den 5. april 2020 som lov.nr. 359 af 4. april 2020.

På baggrund af de nye regler har Social- og Indenrigsministeriet nu fastsat regler om besøgsforbud ved bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19.
Det midlertidige forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang gælder forskellige typer af offentlige og private tilbud jf. bekendtgørelse nr. 372 af 04/04/2020.

Formålet med at iværksætte besøgsforbud på sociale tilbud er for at beskytte de sårbare grupper, som bor eller opholder sig de pågældende steder.

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.
Besøgsforbuddet omfatter, jf. bekendtgørelsen ikke besøg i kritiske situationer. Hvis besøg gennemføres i disse situationer, skal besøgende gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere.

Det er vigtigt, at besøg gennemføres under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ovenstående er gældende frem til den 1. juli 2020.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte din sagsbehandler direkte på mail eller telefon. sagsbehandler direkte på mail eller telefon.

Teknik- og miljøområdet

Alle henvendelser, ansøgninger mv. behandles foreløbig som normalt, men du skal forvente lidt længere sagsbehandlingstid, da medarbejderne sagsbehandler hjemmefra og ikke nødvendigvis har adgang til alle systemer og informationer.

Møder holdes fortrinsvis digitalt, men kan efter behov aftales i den konkrete situation.

Hvis du vil anmelde akutte forhold på veje, grønne områder eller bygninger, skal du bruge funktionen ”Giv et praj”, der findes som app eller på kommunens hjemmeside.

Rottebekæmpelse

For at sikre både din og vores rottebekæmpere fra Kiltin mod corona-smitte, gør vi opmærksom på, at følgende forholdsregler skal overholdes, såfremt der skal bekæmpes rotter på din ejendom:

Indendørs

 • Der skal luftes ud med gennemtræk, inden bekæmperen kommer på besøg (han ringer og aftaler, hvornår han kommer).
 • Rottebekæmperen vil være iført engangsdragt med hætte, fullface maske eller mundbind og ansigtsskærm, gummihandsker, samt skoovertræk.
 • Du/I skal opholde jer i et andet rum i boligen end der, hvor bekæmperen udfører sit arbejde, så længe bekæmperen er i boligen.
 • Hvis du/I ikke ønsker, at bekæmperen kommer indenfor kan I aftale, hvordan bekæmpelsen så skal foregå, enten pr. telefon eller på minimum 2 meters afstand.
 • Er du/din husstand i karantæne eller er smittet, så vil vores rottebekæmpere vejlede dig telefonisk og du vil få udlevere smækfælder, som du kan sætte op der hvor rotteproblemet forefindes.

Udendørs

 • Bliv inde i boligen, mens bekæmperen undersøger din grund og eventuelt sætter rottekasse/-r op.
 • Hvis du skal tale med bekæmperen, så hold en afstand på minimum 2 meter.

Husk rotteforekomster skal anmeldes via kommunens hjemmeside - klik her for at foretage en anmeldelse.

Offentlig transport

Følg situationen på www.movia.dk eller www.dinoffentligetransport.dk

Til dig der skal bruge flextur i Cornaperioden

Der er midlertidigt på grund af coronasmittefaren ingen kontantbetaling i flextrafikken og derfor heller ingen telefonbestilling – kun online bestilling og betaling.

Læs mere hos Movia

Forsyning og renovation

Du kan finde information om genbrugspladser og tømning af dagrenovation hos www.refa.dk, mens du kan læse mere om forsyningsstatus på www.guldborgsundforsyning.dk

Erhverv & Udvikling

Erhverv & Udvikling og Juridisk afdeling har åbent som normalt, og alle afdelingens medarbejdere kan kontaktes på telefon eller mail.

Kontakt

Guldborgsund Kommune

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)