Gå til hovedindhold

Indberetning af hverv 2020

Indberetning af hverv i henhold til 16 E i lov om kommunernes styrelse (2020).

Indhold

  § 16 E. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

  Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.

  Navn
  Byrådsmedlem/ansat
  Beskrivelse af hverv Udpeget af Årligt vederlag
  Annemette Schønberg Johnsen Der er intet at indberette.    
  Bente Lerche-Thomsen Der er intet at indberette.    
  Bo Abildgaard REFA
  Guldborgsund Forsyning
  Byrådet
  Byrådet
  25.000 kr.
  12.500 kr.
  Britta Lange Der er intet at indberette. Byrådet 25.000 kr.
  Camillo Krog Guldborgsund Forsyning Byrådet 80.000 kr.
  Chris Veber Har ikke oplyst.    
  Claus Bakke SOSU Nykøbing Falster Region Sjælland 2.500 kr.
  Dennis Fridthjof Der er intet at indberette.    
  Dorthe Sølling Huslejenævn Statsforvaltningen (Ankestyrelsen) 128.478 kr.
  Henrik Høegh-Andersen REFA I/S Byrådet 21.750 kr.
  Jens Erik Boesen Der er intet at indberette.    
  John Brædder Erhvervshus Sjælland
  Realdania
  REFA
  Guldborgsund Forsyning
  Landdistr. Fls.råd
  Realdania
  Byrådet
  Byrådet
  90.000 kr.
  40.000 kr.
  25.000 kr.
  56.000 kr.
  Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen Der er intet at indberette.    
  Linda Kristiansen Der er intet at indberette.    
  Lis Magnussen Guldborgsund Forsyning Byrådet 50.000 kr.
  Maibritt Mathiasen Der er intet at indberette.    
  Martin Lohse Der er intet at indberette.    
  Martin Pedersen Der er intet at indberette.    
  Mette Møller Der er intet at indberette.    
  Milad Rajabi Der er intet at indberette.    
  Ole Bronné Sørensen Guldborgsund Forsyning Byrådet 100.000 kr.
  Ole K. Larsen Der er intet at indberette.    
  Per Christian Larsen Der er intet at indberette.    
  Peter Bring-Larsen REFA Stubbekøbing
  REFA Horbelev
  REFA Gedser
  Byrådet 16.000 kr.
  Poul-Henrik Pedersen REFA I/S
  REFA A/S
  Byrådet
  Byrådet
  80.000 kr.
  50.000 kr.
  René Christensen Der er intet at indberette.    
  René Fjeldsøe Sørensen Repræsentantskabet SEAS-NVE Byrådet 5.000 kr.
  Simon Hansen Der er intet at indberette.    
  Birgit Holse REFA Byrådet 25.000 kr.
  Kommunaldirektør Søren Bonde Der er intet at indberette.    
  Direktør Alma Larsen Der er intet at indberette.    
  Direktør Ole Jakobsen Der er intet at indberette.    
  Direktør Christian Refstrup Der er intet at indberette.    
  Direktør Allan Ruders Der er intet at indberette.